Važeći carinski propisi u Evropskoj uniji

Ukoliko ulazite u Evropsku uniju moći ćete da unesete robu bez carinjenja, ali samo u ograničenim količinama.
Pored ličnog prtljaga, dozvoljeno je uneti 200 cigareta, 50 cigara ili 250 grama duvana, dva litra žestokog pića ili šampanjca, dva litra vina, 50ml parfema i 250ml toaletne vode, kao i dodatne predmete za ličnu upotrebu u vrednosti do 430 eura, ukoliko putnik putuje avionom ili brodom, ili 300 eura, ukoliko se kreće kopnenim putem.
Sve preko tog iznosa se mora prijaviti i ocariniti. Zabranjeno je uneti proizvode životinjskog porekla, pre svega meso, mleko i njihove prerađevine. Ali je dozvoljeno uneti proizvode kao što je mleko u prahu, potrebno za ishranu beba, ili bilo koju drugu hranu za bebe, kao i hranu koja se konzumira iz medicinskih razloga.
Na listi zabranjene robe koja ne sme da se unese u EU nalaze se i droge i opijati, oružje, eksplozivni materijali i materijali ili roba pornografskog karaktera.
Ukoliko putnik prilikom ulaska ili izlaska iz EU nosi sa sobom novac, ?čekove ili hartije od vrednosti čiji iznos premašuje 10.000 eura dužan je da to prijavi carinskim službenicima. Iako Unija ima univerzalna pravila u vezi sa carinjenjem robe koja se unosi, države članice imaju pravo da određene granice dozvoljenog podignu ili smanje.
Takođe, svaka država može imati neka dodatna pravila unosa ili iznosa robe, šo se pre svih odnosi na hranu i predmete od umetničog ili kulturnog značja. Svako nepošovanje propisa vodi ka plaćnju visokih kazni. Kada su u pitanju zemlje koje se nalaze van Evropske unije, jasno je da svaka zemlja ima svoje propise o kojima se treba informisati prilikom putovanja.
Međtim, pošo su u pitanju zemlje koje tež čanstvu u EU svakako da ćenjihova pravila biti sliča pravilima EU, ali se ipak i razlikuju, najčešće u veui sa količinom iznetog i unetog novca u domaćoj valuti i devizama. Sve konkretne informacije se mogu naći na sajtovima Carinskih uprava tih zemalja, piše “Travel magazin”.
Ukoliko želite da vam putovanje bude što jednostavnije, poštujte propise zemlje u kojoj se nalazite i, naravno, pre puta se informišite u turističkim agencijama, konzulatima, na Internet sajtovima ili direktno kontaktirajte ustanove zadužene za regulisanje carinskih poslova određene zemlje. Putovanje će biti ugodnije, lepše i bezbrižnije.

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama