Uslovi Jumbo online prodavnice

Uslovi korišćenja Jumbo online prodavnice

Uslovi korišćenja Jumbo online prodavnice
UVOD
Ovim uslovima korišćenja online prodavnice (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisani su opšti uslovi korišćenja ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava kupovinu usluga iz naše ponude.
Kupovinom usluga iz online prodavnice prihvatate ove Uslove korišćenja.
Pružalac usluge je kompanija Jumbo Travel Beograd, Beogradska 33, Beograd – Vračar , matični broj: 20117826, PIB: 104217668 (u daljem tekstu Jumbo Travel / Prodavac ).
1. Upotreba Internet sajta
Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomerciajlnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.
Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.
1.1 Sadržaj sajta
Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Jumbo Travel (u daljem tekstu “Kompanija”) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta Jumbo Travel dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:
Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Jumbo Travel-a.
Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.
Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.
1.2 Dostavljeni sadržaj
Za sve sadržaje koje dostavite Jumbo Travel ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
Jumbo Travel može učiniti sve ili nešto od navedenog:
da nadgleda dostavljene sadržaje;
da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;
Jumbo Travel nema kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.
Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.
1.3 Linkovi sajtova trećih lica
Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Jumbo Travel ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:
Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
Sadrže klevete, vređaju;
Povređuju pravo intelektualne svojine.
2. Obrada ličnih podataka
Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci – Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željene usluge, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.
Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online prodavnice.
Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju kupovine i te podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dani, i u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dani te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.

2.0 U ime Jumbo Travel-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Jumbo Travel-a (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

2.1. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite mejlom na office@jumbo.rs
2.2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja te korišćenjem usluga našeg online shopa potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
2.3. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti https://www.jumbo.rs/politika-privatnosti/
2.3. Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova korišćenja.
3. Sprečavanje pristupa
Prihvatanjem ovih uslova korišćenja kupac razume da kompanija Jumbo Travel po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu (nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje pristupa sajtu obavesti potrošača.
Travel online prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivo sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
4. Naručivanje

Porudžbina putem sajta je moguća za sve usluge na sajtu klikom na odgovarajuće dugme. Sve kupovine se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.
Sve porudžbine za koje je izvršeno plaćanje i dobijena potvrda od strane Jumbo Travel-a su garantovane.

Sve porudžbine za koje nije izvršeno plaćanje su podložne korekciji cene u zavisnosti od aktuelne cene avio prevozioca u trenutku izdavanja avio karata.
U slučaju da nakon izvršenog poručivanja dođe do greške, kupac će odmah biti obavešten.
5. Prijem porudžbine od strane Prodavca
Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Jumbo Travel-a. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt, da proveri u junk folderu ili prijavu problema da pošalje na email adresu.
Jumbo Travel zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih usluga.
Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči naručene usluge obavesti kupca emailom ili telefonom u cilju rešavanja problema.
Jumbo Travel zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).
O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email – a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

6. Rezervacije proizvoda u korpi
Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja porudžbine. Usluga je rezervisana tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene usluge isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručene usluge realizuje, o čemu će putem email – a informisati Kupca.
7. Cene
Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV ukoliko se zaračunava za traženu uslugu. Usluge su podložne promeni cena sve do potvrde porudžbine, tačnije do trenutka plaćanja od strane kupca.
8. Plaćanje
Jumbo Travel Web prodavnica omogućava plaćanje usluga iz svoje ponude odjwdnom preko računa, gotovinom, platnim karticama ili  čekovima građana uz posebnu pogodnost plaćanja na 8 rata. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu www.jumbo.rs
8.1 Plaćanje platnim karticama
Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje WSPay gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici.
Ukupna suma i broj pošiljke su automatski unešeni i ne mogu se menjati.

Ukoliko vršimo deljenu transakciju tako da avio kompanija naplaćuje cenu avio karte, a Jumbo Travel cenu usluge izdavanja karte, to će biti posebno naznačeno na stranici za plaćanje karticama kao i u potvrdi posle plaćanja.

Takve transakcije ne dovode do dodatnih troškova za avio kompanije sa sedištem u Srbiji. Za ostale avio kompanije sa sedištem van Srbije prilikom naplate može doći do troškova konverzije iz RSD u EUR valutu jer se naplata vrši u inostranstvu pa može doći do odstupanja u odnosu na prvobitno prikazan iznos.

Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na Jumbo Travel Online prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na Jumbo Travel Online prodavnicu sa obaveštenjem o čemu se radi.
Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu zalbe@jumbo.rs
Jumbo Travel se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Jumbo Travel  neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
Jumbo Travel nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
Jumbo Travel će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Jumbo Travel  neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica WSPay.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici ili bilo koji drugi podaci sa kartice (broj kartice, CV2 kod ili bilo koja druga informacija sa platne kartice) nisu dostupni sistemu Jumbo Travel, pa samim tim Jumbo Travel neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.
8.2.1 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama
U slučaju refundacije i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Jumbo Travel je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice čijom je karticom plaćanje obavljeno.
Iznos povraćaja zavisi od uslova direktnog pružaoca usluge (avio kompanija, hotel, prevoznik, osiguravajuća kuća i slično)

8.2.2. Izjava o PDV-u za prodaju avio karata

Promet usluga je oslobođen iskazivanja PDV-a po članu 24 Zakona o PDV.

8.2.3 Izjava u vezi fiskalnih računa i fiskalne kase

Prodaja avio karata je oslobođena izdavanja fiskalnih računa i kao takva se ne nalazi kao stavka u fiskalnoj kasi Jumbo Travel-a

9. Isporuka
Isporuka dokumentacije neophodne za putovanje će se vršiti odmah po uplati sredstava od strane korisnika.
Krajnji rok isporuke je 24 sata, a u većini slučajeva će biti obavljena za 1 sat.
10. Reklamacije
Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na usluge.
Svoj zahtev za reklamaciju na usluge kupljene u Jumbo Travel Online prodavnici Kupac može prijaviti Jumbo Travel upućivanjem email–a na adresu zalbe@jumbo.rs
Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj rezervacije koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine).
Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem odgovora na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.
11. Zakon i nadležnosti
Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.
12. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije
Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.
Obaveštenja korisnika
Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na “Kontakt” stranici
13. Ograničenja
Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.
14. Promena uslova korišćenja
Jumbo Travel može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ovih Uslova korišćenja koji su dostupni na našem vebsajtu.  Informacija o izmenama ovih Uslova korišćenja biće vidljivo istaknuta na našem sajtu na kojem se nalaze Uslovi korišćenja pa stoga preporučujemo da pre svake kupovine posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.
15. Tačnost podataka
Jumbo Travel nastoji da podatke/informacije o uslugama objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail zalbe@jumbo.rs
16. Prihvatanje uslova korišćenja
Korisnik kupovinom potvrđuje:
Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Jumbo Travel online prodavnice te da je upoznat sa Politikom privatnosti kao sastavnim delom ovih Uslova korišćenja
Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
Da je informisan da Jumbo Travel može obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe izvršenja ugovora / pružanje usluge i da Jumbo Travel navedene podatke može davati trećim licima (avio kompanija, hotel, prevoznik, osiguravajuća kuća…) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Jumbo Travel online prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

 

Uslovi avio karte

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama