Covid 19 produžava važnost zamenskih vaučera do 31.12.2022. a isplate do 01.02.2023.

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije je usvojena nova Uredba kojom je pomeren rok važnosti vaučera za zamenska putovanja i time pružena nova šansa putnicima kao i turističkoj privredi.

Turističke agencije su po prethodnoj Uredbi bile obavezne da izvrše povraćaj novca od nerealizovanih zamenskih putovanja najkasnije do 15.01.2022.godine. Novom uredbom je taj rok pomeren na 01.02.2023. godine.

Uredba je doneta na osnovu ukupne situacije na tržištu i kao odgovor na tešku epidemiološku situaciju u poslednjem periodu u kome mnoga putovanja nisu mogla biti realizovana.

Agencije koje u inostranstvu imaju zarobljen novac putnika direktno zavise od ino partnera. Tokom 2020. i 2021. zarobljen novac se kompenzovao za usluge istim ili drugim putnicima ali samo sa ino partnerima koji su bili spremni na takav vid saradnje. Dodatno komplikuje i činjenica da je za tako nešto potrebna i saglasnost vlasnika zamenskog putovanja, ali su je putnici uglavnom davali bez pogovora jer je to bio jedini način da dođu do svog novca.

Čak se tokom letnje sezone pronela vest i o tome da su vlasnici vaučera na internetu prodavali svoje vaučere po umanjenim cenama samo da bi došli barem do dela novca koji su uplatili.

Ima puno slučajeva gde je ino partner insistirao na tome da zamensko putovanje može da koristi samo ista osoba koja je bila i na prvom vaučeru pa je mogućnost realizacije takvog vaučera znatno umanjena.

Ali šta se dešava u sledećim situacijama:

  • pružalac usluga bankrotirao (vlasnici hotela, apartmana i drugi pružaoci usluga u inostranstvu)
  • tour opeartor banrotirao (Grčki tour operater npr.)
  • hotel je zatvoren

U slučaju da tokom 2022.godine Organizator putovanja iz Srbije ne bude u mogučnosti da izvrši zamensko putovanje i time anulira dug prema putnicima imaće dve opcije, najkasnije do 01.02.2023.godine:

  1. Da putnicima uplati iznos duga od zamenskog vaučera
  2. Da putnicima ne uplati iznos duga i proglasi bankrot

Prvi slučaj je potpuno jasan i bilo bi odlično kada bi se ta priča na kraju tako završila.

Drugi slučaj je takođe moguć i onda bi se dugovanje putnika namirilo iz garantnog fonda. Svaki Organizator putovanja zavisno od tipa licence koju poseduje ima bankarsku garanciju ili polisu osiguranja.

Ukoliko je iznos koji putnici potražuju manji od iznosa garantnog fonda onda će svi putnici dobiti sav svoj novac.

Ali ukoliko je iznos potraživanja veći, putnici će dobiti samo iznos garantnog fonda proporcijalno raspoređenog prema uplatama svih putnika.

Ovaj Gordijev čvor ni Aleksandar Veliki ne bi lako presekao ali da se nadamo najboljem i sačekamo početak naredne sezone.

 

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama