APR dodelio novu licencu Jumbo Travel-u

Posao pribavljanja licence za organizatora turističkih putovanja je ove godine bio veoma težak, neizvestan i pun preokreta.

Zbog poznatog slučaja sa koronom turizam je prvi osetio pad prometa od skoro 90%.

Turističke agencije su već početkom korone od strane banaka i osiguravajućih kuća svrstane u najrizičniju grupu. Osiguravajuće kuće koje su obezbeđivale polise osiguranja za slučaj insolventnosti turističke agencije organizatora putovanja su odlučile da izađu iz tog posla jer im se učinio kao veoma rizičan u ovakvoj situaciji. Yuta, udruženje turističkih agencija čija smo članica, osiguravajuće kuće, Udruženje banaka i Ministarstvo turizma su mesecima pregovarali o mogućnostima za obezbeđivanje garancija za turističke agencije organizatore putovanja.

Posle izmena pravilnika o obezbeđivanju garancija za OTP licencu došli smo u poziciju da biramo – polisa osiguranja ili bankarska garancija.

Osiguravajuče kuće Dunav, Ddor i Globos su jedine ostale sa ponudom ovog proizvoda ali za ograničen broj agencija koje mogu da osiguraju i uz veoma rigorozne kriterijume u pogledu same turističke agencije koju osiguravaju. Agencija je morala da ima pozitivne bilanse, dobar odnos plaćene sume dobavljačima i izdatih zamenskih vaučera i drugo.

Dobili smo ponudu jedne od tri osiguravajuće kuće ali je nismo prihvatili. Uslov preko kogai nismo mogli da pređemo je bio da zaboravimo na sve druge osiguravajuče kuće sa kojima smo poslovali dugi niz godina i da sve polise zdravstvenog osiguranja i druge vrste osiguranja kojih ima u turizmu radimo samo sa osiguravajućom kućom koja nam izdaje polisu osiguranja za OTP licencu.

Tako smo se odlučili da obezbeđenje potražimo u banci i to u vidu bankarske garancije.

Dobili smo bankarsku garanciju u veoma kratkom roku. To je prva bankarska garancija izdata u Unicredit banci ovim povodom i potpuno novi prozvod u ponudi.

Yuta je napravila poslovni model u kome je titular garancije pa je time postala pravni subjekt kome se oštećeni putnici obraćaju u slučaju da sa agencijom ne mogu da reše odštetni zahtev.

Promena u APR-u je evidentirana 14.12.2020.  a mi smo dobili novi broj licence 469/2020 i sada možemo da nastavimo da kreiramo putovanja po želji putnika po sistemu tailor made.

Ovo svakako nije završena priča jer postoji još mnogo nepokrivenih situacija koje mogu da se dogode ali verujemo da će svi učesnici u ovom poslu dati svoj doprinos da se posao obezbedi na neki još bolji način.

U Srbiji je već dugo vremena na snazi nepoverenje u agencije, generalno i to zbog samo nekoliko neodgovornih pojedinaca. Sve je to dodatno podgrejano situacijom koju smo detaljno opisali. Svakodnevno ulažemo maksimalne napore da svakom klijentu obezbedimo putovanje ili refundaciju novca u slučaju da su se putni planovi izjalovili ovom globalnom katastrofom pod nazivom korona. Svakoga dana nailazimo na velike otpore i strahove klijenata da svoj novac neće videti koji su potpuno neosnovani u našem slučaju.

Postoje modeli u svetu poput onog iz Engleske gde se za svaki prodati turistički aranžman uplaćuje mala suma za osiguranje od bankrota turističke agencije. U tom fondu već ima puno novca i nije problem ako se dogodi poneki bankrot, osiguranje sve podmiri.

Ali, da bi agencija mogla da prodaje tu vrstu osiguranja ili da ga uvrsti u svoj aranžman mora da ispuni rigorozne standarde tako da se prethodni slučaj dešava veoma retko.

Tako se može izgraditi kvalitetno poslovno okruženje u kome bi poverenje u agencije bilo na najvišem nivou.

Hvala vam na poverenju.

Vaš Jumbo Travel

 

 

 

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama