Vize za USA

Vize za USA
Turističke vize za USA

Osobe koje putuju u SAD kao turisti ili da bi posetile rođake ili prijatelje, moraju da zakažu termin za intervju, kada će podneti sva dokumenta. Sve informacije o dokumentima i fotografijama koje se prilažu, pogledajte na „Osnovna dokumenta i fotografije“.

Podnosioci zahteva za turističke vize za USA moraju da dokažu da:

 • imaju mesto boravka van SAD, kao i druge čvrste veze sa zemljom stalnog boravka, koje će osigurati njihov povratak nakon završetka posete u SAD,
 • u SAD putuju radi zadovoljstva,
 • planiraju da u SAD ostanu određeni, ograničeni vremenski period,
 • raspolažu sa dovoljno novca, kojim bi pokrili troškove puta i boravka u SAD.

Studentima univerziteta se preporučuje da donesu dokaze svog studentskog statusa. U to spadaju potvrda sa fakulteta, indeks i spisak položenih ispita.

Molimo vas da na uvid donesete svoje nevažeće pasoše.

Važni linkovi:
OSNOVNA DOKUMENTA I FOTOGRAFIJE za apliciranje za neuseljeničke vize za Ameriku
Za informacije o neuseljeničkim vizama pošaljite e-mejl na: consbelgrade@state.gov


Poslovne vize za USA

Osobe koje zbog poslovne svrhe, kao što su poslovni sastanci, konferencije, simpozijumi ili profesionalna edukacija, putuju u SAD, moraju da zakažu intervju.

Preporučujemo da osobe koje putuju poslovno, osim dokumenata navedenih pod „Osnovna dokumenta i fotografije“, za dobijanje vize za USA dostave i sledeća dokumenta:

 • Pozivno pismo od firme ili škole iz SAD u kojem je navedeno ime osobe koja se poziva, svrha putovanja i datum posete;
 • Izjavu od institucije/kompanije iz Srbije ili iz Crne Gore koja finansira put; izjava treba da bude napisana na memorandumu i da sadrži poziciju zaposlenog, visinu zarade, dužinu staža, razlog za putovanje i dokaz da će pomenuta institucija-kompanija da pokrije troškove putovanja;
 • Originalnu radnu knjižicu podnosioca zahteva;

Molimo vas da na uvid donesete svoje nevažeće pasoše.

Podnosiocima zahteva koji putuju u SAD da bi učestvovali na naučnim konferencijama ili simpozijumima, ili da bi posetili neki od američkih univerziteta ili naučnih institucija, preporučujemo da osim dokumenata navedenih pod „Osnovna dokumenta i fotografije“ prilože i sledeće:

 • Pozivno pismo na memorandumu američkog instituta ili pismenu potvrdu o učešću na konferenciji,
 • Pismo preporuke od naučne institucije iz Srbije ili iz Crne Gore koja finansira put (npr. univerzitet, naučni institut) u kojem se navodi pozicija podnosioca zahteva, visina zarade, dužina staža, razlog putovanja i dokaz da će pomenuta institucija pokriti troškove putovanja.

Molimo vas da na uvid donesete nevažeće pasoše.

Učesnicima u sportskim manifestacijama, preporučujemo da osim dokumenata navedenih pod „Osnovna dokumenta i fotografije“ prilože i sledeće:

 • Pozivno pismo od organizatora manifestacije u kojem su navedena imena svih putnika
 • Pismo odgovarajućeg sportskog saveza Srbije i Crne Gore u kojem se navode imena svih putnika i uloga u pomenutoj sportskoj manifestaciji
 • Dokumentacija koja dokazuje da je pojedinac i/ili grupa učestvovao u sličnim sportskim manifestacijama u Srbiji ili u Crnoj Gori i inostranstvu, na primer novinski članci, priznanja i stari pasoši sa vizama.

 

Pogledajte i da li Vam je neophodna preventivna Vakcinacija pre putovanja u USA.

Najpovoljnije avio karte za sve gradove Amerike možete dobiti klikom na Jeftine avio karte za USA.

Sve dodatne informacije možete potražiti pozivom na 011/303 88 77 ili u svim Jumbo poslovnicama svakog radnog dana od 09-20 časova i subotom od 09-15 časova.

Save

Save

Save

Save

Save