Vakcinacija pre putovanja u USA

Vakcinacija pre putovanja u USA

Vakcinacija pre putovanja u USA nije neophodna ali je poželjna kao prevencija da bi zaštitili svoje zdravlje tokom trajanja putovanja.

Vakcinacija pre putovanja u USA

Preporučuje se: PREVENTIVNI MEDICINSKI PREGLED

Iako posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za ulazak u SAD, preporučujemo vam da istu imate s obzirom da su cene zdravstvenih usluga u SAD veoma visoke.

Samo pregled kod lekara može da iznosi od 60 do 150 dolara. Potrebno je imati u vidu da Ambasada i konzulati Srbije u SAD ne mogu da pomognu pri plaćanju eventualnih troškova zdravstvenih usluga.

Pre putovanja obavezno se blagovremeno obratite izabranom lekaru oko daljeg postupka preventivnog vakcinisanja.

Vakcinacija pre putovanja u USA samo je jedan od preduslova za vaše bezbedno putovanje. Da biste rizik od neželjenih bolesti tokom vašeg putovanja sveli na minimum morate obezbediti obavezno Međunarodno putno osiguranje za USA.

Sve dodatne informacije potražite u svim Jumbo Travel poslovnicama kao i pozivom na 011/303 88 77.