Putno zdravstveno osiguranje sa doplatom za COVID

Putno zdravstveno osiguranje sa doplatom za COVID 19 možete uplatiti u našoj agenciji.
Osiguravajuće kompanije su produžile rok u kome je moguće uplatiti polisu putnog zdravstvenog osiguranja sa pokrićem za troškove lečenja COVID 19.
Prateći situaciju sa pandemijom virusa Covid-19 i u cilju zadovoljenja potreba klijenata, produžena je mogućnost ugovaranja dopunskog pokrića usled oboljevanja od Covid-19 za vreme boravka u inostranstvu u predstojećem periodu.
Za sve putnike koji se odluče na put u inostranstvo, u periodu do 01.02.2021.godine, produžena je mogućnost ugovaranja dopunskog pokrića uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja.
 
 

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama