GDE MOGU DA PUTUJEM?

(ažurirano 23.07.2021)

Gde mogu da putujem je glavno pitanje ovih meseci korone. Zbog velikih i čestih promena u pravilima putovanja neophodno je da budete informisani o svemu pre nego krenete na put.

U tabeli se nalazi spisak zemalja u koje je sada moguće otputovati turistički bez radne, boravišne vize, zelene karte ili inostranog pasoša – samo sa pasošem Srbije.

ZEMLJA PCR TEST VAKCINA OBAVEZAN FORMULAR PRE POLASKA NA PUT
Albanija NE NE NE
Alžir DA,ne stariji od 36 sati I karantin u trajanju od pet dana o trošku putnika. NE NE
Andora DA, ne stariji od 72 sata. S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Od testa su izuzeti turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“. ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije). NE
Angola DA,ne stariji od 72 sata,karantin je obavezan od prvog dana ulaska NE DA, popunite formular 72 sata pre putovanja
Antigva I Barbuda DA,ne stariji od sedam dana NE NE
Austrija DA, PCR ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati oba od momenta uzimanja uzoraka ili uverenje o preležanoj bolesti. Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Covid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca). I test i uverenje mora biti na engleskom ili nemačkom jeziku.Važi za lica koja nisu vakcinisana.Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.. Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati uverenje o preležanoj bolesti, sertifikat o vakcinaciji ili negativan test (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boraviloisključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja.Lekarsko uverenje o izvršenoj vakcinaciji, odnosno sertifikat o vakcinaciji (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm i Sinovac, je merodavan ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) od 22. dana nakon prve doze, pri čemu ovo ne sme biti starije od tri meseca, ili 2) druga doza, pri čemu prva doza ne sme biti starija od devet meseci, ili 3) vakcinacija od 22. dana po vakcinaciji onim vakcinama za koje je predviđena samo jedna doza, pri čemu ovo ne sme biti starije od devet meseci, ili 4) vakcinacija ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan PCR test, odnosno ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci.  DA,najranije 72 sata pre putovanja, registraciju je moguće obaviti na sajtu
Barbados DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular najkasnije 24 sata pred put
Bahami DA,ne stariji od pet dana NE NE,neophodna je zdravstvena viza,zahtev podneti preko sledećeg sajta
Bahrein DA,na aerodromu po sletanju,obavezna je samoizolacija.Ako je prvi test negativan ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Nakon petog dana vrši se testitanje i ako je test negativan ostaje se u samoizolaciji,desetog dana se vrši treće testiranje i ako je rezultat testa negativan putnici mogu slobodno da se kreću. Troškove obaveznih testiranja putnici snose sami. NE NE,,potrebna je prijava preko aplikacije “BeAware Bahrain”
Belgija Obaveza posedovanja negativnog PCR testa zavisi od boje koda koje je dodeljen Srbiji, lista se nalazi na linku. Za zelenu i narandžastu boju PCR test nije potreban. Ukoliko je na snazi crvena boja koda putnici, uključujući i decu stariju od šest godina, moraju da prilikom ulaska u Belgiju poseduju negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji.PCR test nije potreban ni za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod Potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ne utiče na obavezu posedovanja PCR testa. Tranzit automobilom bez PCR testa (do 48 časova) je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. DA, Passenger Locator Form, 48 sati pred let.
Belize DA,ili PCR ili serološki, ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne test na aerodromu se može uraditi novi po ceni od 50 USD. NE NE,potrebna je zdravstvena aplikacija 72 sata pred let
Belorusija NE, ulazak moguć samo preko aerodroma “Minsk”,obavezna je samoizolacija u trajanju od 10 dana. NE NE
Benin DA,po dolasku na aerodromu se obavlja prvi test.Licima bez vidlivih simptoma se određuje samoizolacija.Lica sa simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš.Posle 15 dana se radi drugi test.Treći test se radi pre napuštanja zemlje.Putnici snose sve troškove testiranja i oni iznose oko 150 EUR.Ukoliko je nakon 15 dana test pozitivan,država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova. NE NE
Bolivija DA,ne stariji od 72 sata.Po ulasku je obavezna izolacija najmanje 10 dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku. NE NE,obavezno je imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.
Bosna i Hercegovina NE,ukoliko državljani Srbije ulaze u BIH iz drugih zemalja,neophodan je PCR test, ne stariji od 48h ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.Važi samo ako državljani Srbije ulaze u BIH iz drugih zemalja. NE
Brazil DA,PCR ili SARS-Cov-2 ne stariji od 72 sata pre ukrcavanja na avion.Rezultat testa mora biti na engleskom,portugalskom ili španskom jeziku.   DA, potrebna je potvrda o zdravstvenom stanju putnika (DCV) kojom putnik izjavljuje da je saglasan o poštovanju sanitarnih mera.Formular za ovu potvrdu je na linku. Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja.
Bugarska DA, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test ne stariji od 48 sati ( računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).Državljani Srbije koji su preležali COVID-19 osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana(računajući od datuma testitanja upisanog u dokument). Ili dokument o potpuno završenoj vakcinaciji. NE, detaljne informacije, uključujući i listu priznatih vakcina i brzih antigen testova može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj
Burkina Faso DA,ne stariji od pet dana,svi putnici se upućuju u karantin od 14 dana gde sami snose troškove boravka NE NE
Burundi DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,obavezan je karantin u trajanju od 7 dana.Troškove testa i karantina snose putnici NE NE
Velika Britanija DA,PCR ili brzi antigen test ne stariji od 72 sata, obavezna je I samoizolacija od 10 dana.Period samoizolacije može biti skraćen ukoliko se petog dana uradi test i bude negativan,sve troškove putnici snose sami. Takođe putnici su u obavezi da urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Akreditovane labaratije se nalaze na listi a testovi se mogu unapred rezervisati putem portala NE DA,važi I za putnike u tranzitu, popunite formular najranije 48h pre leta
Gabon DA,ne stariji od 72 sata.Pri sletanju se radi još jedan PCR test i putnici moraju biti u karantinu 24h do dobijanja rezultata.Ukoliko je test negativan lice produžava do mesta svog boravka, a ukoliko je test pozitivan moraju se pratiti instrukcije Komiteta za borbu protiv Covid 19. Od hotelskog karantina su izuzete sledeće kategorije: Diplomate pod uslovom reciprociteta; Lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji; Lica koja su bolesna ili koja su konvalescenti, a čije stanje zahteva odgovarajuću medicinsku negu, uz prezentovanje medicinske dokumentacije koja to dokazuje; Članovi posade komercijalnih brodova; Lica mlađa od 18 godina, koja nemaju pratioca. Svi putnici moraju imati rezervaciju hotela, koja se mora izvršiti preko web platforme
Gana DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,cena je 150 USD NE NE,pre polaska obavezna je prijava putem sajta
Gvatemala DA,ne stariji od 72 sata NE NE,registracija za zdravstvenu propusnicu putem sajta 24sata pre ulaska
Gvajana DA,ne stariji od sedam dana NE DA, popunite formular 24 sata pre putovanja
Gvineja DA,ne stariji od tri dana NE NE
Grenada DA, ne stariji od 72 sata,karantin u trajanju najmanje 7 dana NE NE,pre putovanja neohodno je dobiti odobrenje na sledećem sajtu
Gruzija DA,ne stariji od 72 sata. Nevakcinisani građani Srbije mogu ući u Gruziju ukoliko poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka dužni su da se podvrgnu novom PCR testiranju o svom trošku. Uz obavezu da prikažu na uvid dokaz da su primljene obe doze vakcine bilo koje od postojećih vakcina(jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johnson) protiv virusa COVID-19. Pre puta popuniti obrazac. Osobe koje putuju u Gruziju iz poslovnih razloga moraju popuniti poseban obrazac za prijavu
Grčka DA,ne stariji od 72 sata,odnosno rapid test ne stariji od 48 sati ( oslobođena su deca do 12 godina starosti), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolacija 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Ili potvrda o obavljenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju.Potvrda o vakcinaciji pored ličnih podataka treba da sadrži tip primljene vakcine I broj doza.Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. DA, Passenger Locator Form I prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave. Prijava se popunjava najmanje 24 sata pre ulaska u Grčku.
Danska DA, PCR ili antigen,ne stariji od 48 sati.Obavezno popuniti obrazac u vezi testiranja koji se nalazi na linku.Test je obavezan I za lica u tranzitu.Za lica koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja. Potvrda o potpunoj vakcinaciji se prihvata za vakcine koje je odobrila EMA najkasnije 14 dana pre putovanja (Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen). Detaljne informacije o uslovima ulaska se mogu naći u sledećem linku
Dominika DA,ne stariji od 72 sata I ponovno testiranje brzim testom pri sletanju na aerodrom NE NE, pre ulaska u zemlju popunjava se zdravstveni upitnik
Dominikanska Republika DA NE NE
Egipat Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom. Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom. NE
El Salvador DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Ekvador DA,PCR ili antigenski test ne stariji od tri dana Ili dokaz o vakcinaciji NE
Ekvatorijalna Gvineja DA,ne stariji od 48 sati I dodatno testiranje brzim testom na aerodromu.Ukoliko je test negativan ide se u hotelski karantin,nakon petog dana karantina radi se ponovo test ukoliko je test negativan karantin se završava.Svi troškovi idu na teret putnika. NE NE
Estonija NE Ili sertifikat o vakcinaciji Najkasnije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju tranzita, kao i posedovanja dokaza o preležanoj infekciji ili vakcinaciji), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi. Detaljnije informacije na linku
Etiopija NE,obavezno je posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19.Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju. NE NE,potrebno je da se na sajtu kreira nalog I detaljno sledi uputstvo u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi.
Eritreja DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Zambija NE,obavezan je karantin u trajanju od 14 dana.Trošak ide na teret putnika NE NE
Izrael DA, proverava se da li se ima PCR test na aerodromu pre leta.Po dolasku u Izrael je obavezan karantin od 14 dana.Ovaj period se može skratiti na 10 dana ako se posle devetog dana uradi drugi PCR test NE DA,popunjava se upitnik-zdravstvena deklaracija, 24 sata pre putovanja. Dodatne informacije na linku. Obavezno je covid zdravstveno osiguranje
Iran Nevakcinisane osobe mogu da uđu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Državljani Republike Srbije mogu da uđu u IR Iran na osnovu potvrde o izvršenoj vakcinaciji ukoliko je prošlo najmanje 15 dana od dobijanja druge doze. NE
Irska DA,ne stariji od 72 sata,obavezan je boravak u samoizolaciji na kućnoj adresi, u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim. Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju.Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze, više informacija na linku DA, Passenger Locator Form. Više detalja o ulasku u Irsku se nalaze na linku
Island Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su: 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera. Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da poseduju potvrdu o završenoj vakcinaciji (da je proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti. Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac. Obavezna registracija na sajtu. Detaljnije informacije se nalaze na linku.
Italija DA,ne stariji od 48 sati.Dozvoljen je ulazak samo drumskim putem I samo osobama koje putuju u svrhu službenog putovanja. Neophodno je posedovati pozivno pismo od firme kod koje je zakazan sastanak. NE NE, neophodno je popuniti PLF obrazac
Jamajka NE NE DA, prijava na ovom linku
Jermenija DA,ne stariji od 72 sata Ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19 sa dve doze,u kojoj se vidi da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju.Potvrde o negativnom testu ili o vakcinaciji treba da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku, odštampane na službenom memorandumu i treba da sadrže sledeće podatke: 1.kontakt i ime šefa medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija, 2. ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe, 3. rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvoda, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove. NE
Jordan DA,ne stariji od pet dana NE DA,registarcija preko strane , aktiviranje mobilne aplikacije “Aman” ,obavezno covid zdravstveno osiguranje
Južnoafrička Republika DA, ne stariji od 72 sata,putnici se podvrgavaju zdrvastvenom pregledu na granici i ukoliko imaju povišenu temperaturu upućuju se u desetodnevni karantin o sopstvenom trošku. NE NE,obavezno zdravstveno osiguranje
Južni Sudan DA NE NE
Kabo Verde DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Kamerun DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Katar U svim slučajevima je neophodan negativan PCR test, koji se može ponoviti na „Hamadu“ ako se proceni neophodnim (mogu se proveriti i antitela).Potrebno je kontinuirano pratiti sajt Ministarstva zdravlja Katara zbog stalnih izmena U ovom trenutku Srbija je na „zelenoj listi“, te se tako na državljane Srbije koji su vakcinisani ne primenjuje mera karantina. Priznaju se „Pfizer“, „Moderna“, „Astra Zeneca“, „Sinofarm“ i „Johnson and Johnson“ . Važnost vakcina je 9 meseci a taj period se može i produžiti u skladu sa odlukama organa Katara. Licima koja nisu vakcinisana se odrađuje karantin u kućnim uslovima u trajanju od 7 dana. Potvrda o preležanom Covid-19 se prihvata samo ako je bolest preležana u Kataru. NE,neophodna dozvola preko “Qatar Portal”. Svi putnici moraju da imaju instaliranu aplikaciju “Ehteraz”
Kenija DA,ne stariji od 96 sati NE DA,neophodna je registracija
Kina DA,PCR I serološki IgM ne stariji od 48 sati,testovi se šalju Ambasadi radi izdavanja sertifikata o putovanj.Neophodno je i da se u zemlji tranzitiranja dodatno urade pomenuti testovi i negativni rezultati istih se dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. NE Detalji u vezi režima ulaska u Kinu
Kipar Republika Srbija se sada nalazi u “zelenoj kategoriji”, te od 22. jula 2021. godine neće biti potreban negativan PCR test (ovo se odnosi kako na vakcinisane tako i na nevakcinisane građane). NE DA, popunite formular najranije 48 sati pre leta
Kolumbija DA,ne stariji od 96 sati NE DA, popunite formular najkasnije 24h pre leta
Komori DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Kongo,Dr DA,ne stariji od 7 dana I dodatno testiranje na aerodromu,cena 45 USD NE DA,registracija preko sajta
Koreja DA,ne stariji od 72 sata,mora biti na engleskom I korejskom jeziku NE NE
Kostarika NE NE DA, popunite obrazac ”Pase de Salud” najranije 48h pre leta, obavezno covid zdravstveno osiguranje
Kot D’Ivoar DA,ne stariji od pet dana I dodatno testiranje na aerodromu,cena oko 75 eur NE NE
Kuba DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,cena 35 eur I karantin od 5-7 dana do dobijanja rezultata testa NE NE
Letonija DA,ne stariji od 72 sata.Putnicima koji tranzitiraju preko aerodroma “Riga” a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 sata nije potreban test. Ili dokument da su primljene potrebne doze bilo koje vakcine DA,prijava preko sajta najranije 48 sati pre prelaska granice
Liban DA,ne stariji od 96 sati Lica koja su se vakcinisala, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban. DA,obavezno covid zdravstveno osiguranje I registracija pre leta na internet stranici IMPACT
Liberija DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Lihtenštajn Da poseduju negativan PCR test ili brzi antigen test. Od 26. juna 2021. godine državljani Srbije mogu da putuju u Švajcarsku.Moraju da ispunjavaju jedan od tri uslova. Da su vakcinisani nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska („Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“, „AstraZeneca“, „Sinopharm“) i o tome poseduju potvrdu;da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci). Putnici koji dolaze avionom moraju popuniti formular sa linka I ispunjavati jedan od tri uslova za ulazak. Putnici koji dolaze autobusom ili vozom takođe su u obavezi da popune formular I time su oslobođeni I testa I potvrde o vakcinaciji.Putnici koji dolaze automobilom u Švajcarsku, nema posebnih COVID-19 uslova za ulazak.
Luksemburg Negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati). Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik. Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa. Ukoliko se putuje vazdušnim putem, prilikom ukrcavanja obavezno je priložiti dokaz o punoj imunizaciji vakcinom odobrenom od strane Evropske agencije za lekove (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna), ili dokaz od preležanoj bolesti u prethodnih šest meseci NE
Mađarska NE NE NE
Mali DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Maldivi DA, ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular
Malta DA, negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, uz obavezan karantin u hotelu određenom za tu namenu od strane R. Malte, o ličnom trošku (100 evra noć, uključen doručak), u trajanju od 14 dana (u skladu sa važećim protokolom: Standards for quarantine for unvaccinated travellers entering Malta_Version 2_18Jul21.pdf (gov.mt)​). sertifikat o potpunoj vakcinaciji koji priznat od strane Republike Malte (sertifikati Malte, EU digitalni, Ujedinjenih Arapskih Emirata, zeleni sertifikat Republike Srbije sa čitljivim QR kodom, Turske, SAD, Gibraltara, Jersei i Guernsei, Ujedinjenog Kraljevstva), pod uslovom da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana ranije (priznate vakcine: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna i AstraZeneca). Za decu od 5 do 11 godina, ukoliko su u pratnji roditelja koji poseduju jednu od napred navedenih potvrda, dovoljan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (nije potreban deci mlađoj od 5 godina).

Sva lica su u obavezi da pre ukrcavanja popune i prezentuju formulare „Public Health Travel Declaration“ i „Passenger Locator Form“ ili Digital Passenger Locator Form koji se može naći na linku.

O režimu ulaska i izuzecima od propisanog medicinskog protokola možete se informisati preko linka

Maroko DA,ne stariji od 48 sati Ili izvršena kompletna vakcinacija jednom od sledećih vakcina: AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, Janssen, Covishield, Moderna, Sinova NE
Mauritanija DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Meksiko NE NE NE,popunjava se upitnik za identifikaciju faktora rizika
Moldavija DA,ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja uzorka Ili potvrda o vakcinaciji na rumunskom, engleskom ili ruskom jeziku. NE
Monako DA, PCR ili negativan antigenski test, ne stariji od 72 sata. Važi za lica koja nisu vakcinisana ili su vakcinisani vakcinama Sinopharm ili Sputnik. Lica koja su vakcinisana nekom od vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 2 nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 4 nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19). DA,Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju
Mongolija DA,ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta.Obavezan je karantin u trajanju od 7 dana za lica koja nisu vakcinisana, o trošku putnika. Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom NE
Nemačka Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez ograničenja, osim ukoliko putuju avionom. To važi za putovanja i u turističke svrhe, kao i posete članovima porodice. Putnici koji su prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, a stariji su od šest godina, dužni su da aviokompaniji pre poletanja stave na uvid: negativan test na prisustvo virusa COVID 19.Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko lice ima pravo ulaska u zemlju odredišta. potvrdu o revakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti. Više o uslovima ulaska u Nemačku se može naći na linku.
Niger DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Nigerija DA,ne stariji od 72 sata,samoizolacija 7 dana NE DA,prijava na link najmanje 96 sati pre puta
Nikaragva DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Oman DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Pakistan NE,na aerodromu se kontroliše temperatura NE NE
Palau NE NE NE,prilikom ulaska u zemlju se popunjava formular
Paragvaj DA, ne stariji od 72 sata NE DA, 24 sata pred put popuniti obrazac o zdravstvenom stanju. Obavezno je osiguranje koje pokriva lečenje od COVID-19
Peru DA,ne stariji od 72 sata NE NE,ali se zahteva pre polaska na put slanje elektronskim putem izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima I procedurama u Peru.
Poljska Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Poljsku isključivo kada su u pitanju opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje ili lečenje i sl, uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje (pozivno pismo poljske kompanije, fakulteta ili bolnice).Tranzit je moguć preko aerodroma, pod uslovom da se poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će se teritorija Poljsku napustiti u roku od 24 sata. Državljani Srbije kojima je dozvoljen ulazak moraju da imaju i potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije (vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji – Pfiser-BioNTech, Moderna-Biotech Spain, AstraZeneca AB, Janssen-Cilag International). Takođe, priznaje se lekarska potvrda o preležanoj bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2, najkasnije 6 meseci pre dana prelaska granice Republike Poljske. Osobama koje nemaju navedene potvrde određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test. NE
Panama DA,ne stariji od 48 sati i za tranzit se zahteva posedovanje negativnog testa uz zabranu napuštanja aerodroma NE NE
Portugalija DA, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.Putnici u tranzitusu takođe u obavezi da poseduju test. NE DA,pre puta popuniti formular
Ruanda DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,24 sata karantin do dobijanja rezultata testa NE DA, popunjava se elektronska aplikacija pre leta i dobija se zdravstveni kod, formular možete pronaći na linku
Rumunija DA,ne stariji od 72 sata ili putnicima kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19 u prethodnih 90 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije. Bez ovih dokumenata obavezan je karantin u trajanju od 14 dana. Ili dokaz o vakcinaciji, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije. NE
Rusija  Državljani R. Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju. Neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko dolaze vazdušnim putem, to mogu učiniti isključivo direktnim letovima iz Beograda i iz zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u toj zemlji – važeća viza, privremeni ili stalni boravak (osim za nosioce diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije). NE NE
Sjedinjene Američke države DA,PCR ili NAAT ne stariji od tri dana,odnosno pozitivan test ne stariji od 3 meseca za one koji su preležali bolest uz lekarsku potvrdu da lice može da putuje.Ukoliko dođe do odlaganja leta putnici su dužni da urade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja. NE NE, obavezno popuniti izjavu saglasnosti i uverenja pre polaska na let,dvojezična izjava važi samo za direktne Air Serbia letove I izjava na engleskom jeziku za sve ostale letove.Dve kopije ponesite sa sobom na aerodrom. Napomena: tranzit ne sme biti preko EU!
San Marino NE,po dolasku je obavezno podvrgavanje serološkom testu,u slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu I ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj izolaciji od 14 dana NE NE,obavezna prijava Ministarstvu inostranih poslova San Marina na e-mejl: viaggiareinformati@esteri.sm ili telefonski: 00378/549888888
Sao Tome I Principe DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Saudijska Arabija DA,ne stariji od 72 sata. Važi za državljane Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu. I potvrdu o vakcinisanju jednom od sledećih vakcina: dve doze Fajzer-Biontek, dve doze Oksford-AstraZeneka, dve doze Moderna, jedna doza Džonson&Džonson.U slučaju da lice nije vakcinisano ili je vakcinisano nepriznatom vakcinom (npr. Sinofarm, Sputnjik V), pored negativnog PCR testa, obavezan je i karantin – smeštaj sedam dana u nekom od hotela sa liste Ministarstva turizma Saudijske Arabije, uz dva dodatna PCR testa. Radi otpusta iz karantina obavezan je negativan rezultat PCR testa šestog dana. DA, od 16. juna neophodna je registracija podataka o imunizaciji putnika pre polaska za Saudijsku Arabiju na internet stranici. Neophodno je putno zdravstveno osiguranje koje, između ostalog, pokriva bolničko lečenje od COVID-19, kao i troškove karantina. Smeštaj u institucionalnom karantinu treba rezervisati uz avionsku kartu.
Sveta Lucija DA,ne stariji od sedam dana NE DA,popunite formular
Senegal DA,ne stariji od 72 sata,važi i za putnike koji su u tranzitu duže od 24 sata NE NE
Sent Vinsent I Grenadini DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular pre puta
Sent Kits I Nevis DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular pre puta
Severna Makedonija NE NE NE
Sejšeli DA,ne stariji od 72 sata NE DA,osiguranje koje pokriva covid je obavezno,popuniti odobrenje za zdravstveno putovanje
Sijera Leone DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu NE DA,dozvola za putovanje koja se dobija od portala Vlade Sijera Leone
Slovačka Osobe koje nisu vakcinisane moraju poštovati epidemiološke mere (izolacija u trajanju od 14 dana, koja se može prekinuti dobijanjem negativnog rezultata PCR testa, koji se može uraditi najranije petog dana izolacije). Osobe koje su vakcinisane (najmanje 14 dana od druge doze ili 21 dan, ako je vakcina koja se daje u jednoj dozi) mogu ući bez ograničenja, ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. DA, registracija na sajtu I formular
Slovenija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci. Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati . ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan. NE, dodatne informacije na linku
Somalija DA,ne stariji od 96 sati I pre odlaska iz Somalije neophodan je PCR test ne stariji od 72 sata NE NE
Sudan DA,ne stariji od 48 sati NE NE
Tanzanija DA,ne stariji od 72 sata i pri sletanju na aerodrom ponovno testiranje brzim testom, o trošku putnika (cena 25 usd) NE DA,24 sata pred put popunjava se obrazac na sajtu
Togo DA,ne stariji od pet dana I dodatno testiranje na aerodromu NE NE,obavezno instaliranje aplikacije “TOGO SAFE”
Tunis DA, ne stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja. Po ulasku u Tunis obavezan je karantin u hotelu u trajanju od sedam dana o trošku putnika. Nakon isteka 7 dana,radi se test i ukoliko je isti negativan, karantin se prekida. Licima koja ispunjavaju sledeće kriterijume nije potreban PCR test:potvrda o primljenoj obe doze vakcine;putnici koji su preležali COVID-19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukracavanja) moraju prikazati lekarsko uverenje; DA,obavezno popuniti formular za ulazak u zemlju, koji se nalazi na linku
Turska DA, ne stariji od 72 sata ili negativan rezultat brzog antigenskog testa urađen 48 sati pre ulaska u zemlju,samo za osobe koje nisu vakcinisane. Osobama koje su vakcinisane nije potreban PCR test ali je neophodan dokaz o potpunoj vakcinaciji bilo koje vakcine s tim da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre dolaska u Tursku I/ili sa potvrdom da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID19 DA,obavezna registracija 72 sata pre ulaska u Tursku
Uganda DA,ne stariji od 120 sati NE NE
UAE – Emirati DA, ne stariji od 48 sati,po sletanju u Abu Dabi se radi još jedan brzi test.Putnici iz zemalja koje su na ”zelenoj listi” i imaju negativan test nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice.Za sve one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno obavezan je PCR test šestog i još jedan dvanaestog dana.Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama: 1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana 2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana 3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana 4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana 5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana 6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai. Svi koji su vakcinisani, moraju posedovati sertifikat o vakcinaciji. NE,lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku. Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije Više informacija o ulasku u Abu Dabi se nalaze na linku
Ukrajina DA, negativan PCR test odnosno brzi antigenski test, ne stariji od 72 sata Ili ukoliko poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji nekom od vakcina sa liste Svetske zdravstvene organizacije (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac) koja je izdata na engleskom jeziku ili sa prevodom na engleski jezik. NE, obavezno covid zdravstveo osiguranje
Finska PCR test nije neophodan u slučaju posedovanja dokaza o preležanom virusu u poslednjih 6 meseci,ili negativnog rezultata testa na COVID19 (PCR ili antigenskog) ne starijeg od 72 sata.Neophodna je samoizolacija u trajanju od 14 dana, ukoliko se ne radi drugi test u Finskoj, ili do dobijanja negativnog rezultata drugog testa.Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na zdravstveni pregled, koji može uključivati i PCR test (čak i u slučaju posedovanja dokaza o primljene dve doze vakcine) – odbijanje pregleda može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca. Putnici i sami mogu da zakažu testiranje (besplatno) putem linka ili dokaza o potpunoj vakcinaciji (mora proći više od 2 nedelje između vakcinacije i putovanja; priznate vakcine: Comirnaty (Pfizer-BionTech), Moderna, Vaxzevria (ranije poznata kao AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)-dovoljna 1 doza, BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac) Detaljnije informacije, Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi. Druge korisne informacije na linku
Fidži DA,ne stariji od 48 sati uz obavezan karantin od 14 dana NE NE
Francuska DA, PCR ili negativan antigenski test, ne stariji od 72 sata. Važi za lica koja nisu vakcinisana ili su vakcinisani vakcinama Sinopharm ili Sputnik. Lica koja su vakcinisana nekom od vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 2 nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 4 nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19). DA,Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju
Haiti DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Holandija NE NE Više detalja o uslovima ulaska u zemlju na linku
Honduras DA,ne stariji od 72 sata ili negativan brzi covid test NE NE,neophodna je registracija u imigracionom institutu
Hrvatska Bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska: predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata); predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora. predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinfarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza); predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana; NE
Centralnoafrička Republika NE NE NE
Crna Gora NE NE NE
Češka Državljani Republike Srbije koji su u poslednjih 14 dana, duže od 12 sati, boravili u tzv. zelenoj zoni (gde spada i R. Srbija) mogu da doputuju u Češku uz posedovanje negativnog rezultata testa na Kovid-19 (antigenski ne stariji od 48 ili PCR ne stariji od 72 sata). Izuzetak od navedenih mera su: – vakcinisana lica koja poseduju nacionalni sertifikat o završenoj vakcinaciji pod uslovom da je od dobijanja druge doze prošlo 14 dana, – radnici međunarodnog transporta, – tranzit i zadržavanje kraće od 12 sati, – deca mlađa 6 godina. Obavezno je prijavljivanje na sajt pre puta.Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To je moguće učiniti u sledećem linku
Švajcarska Da poseduju negativan PCR test. Od 26. juna 2021. godine državljani Srbije mogu da putuju u Švajcarsku.Moraju da ispunjavaju jedan od tri uslova. Da su vakcinisani nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska („Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“, „AstraZeneca“, „Sinopharm“) i o tome poseduju potvrdu;da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci). Putnici koji dolaze avionom moraju popuniti formular sa linka I ispunjavati jedan od tri uslova za ulazak. Putnici koji dolaze autobusom ili vozom takođe su u obavezi da popune formular I time su oslobođeni I testa I potvrde o vakcinaciji.Putnici koji dolaze automobilom u Švajcarsku, nema posebnih COVID-19 uslova za ulazak.
Švedska Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Švedsku, uz posedovanje potvrde o negativnom rezultatu testa na COVID 19, koja nije starija od 48 sati od vremena uzimanja uzorka. Tipovi testova koji se priznaju su: Antigen test, PCR test, LAMP test i TMA test. Lica do 18 godina starosti nisu u obavezi da imaju test na COVID 19. NE NE
Džibuti DA,i po sletanju na aerodrom se radi još jedan brzi test I obavezan je karantin Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin. NE
Španija Državljani Republike Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu dobiti putem sledećeg linka . Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju. NE NE

Za proveru trenutne situacije konsultujte sledeće linkove:

  1. IATA sajt udruženja avio prevozioca 

Na interaktivnoj mapi kliknite na zemlju u koju želite da putujete i sa desne strane ćete dobiti informacije da li je dozvoljeno putovanje u tu zemlju i pod kojim uslovima.

2. Sajt Ministarstva inostranih poslova

Informacije za PCR test:

Link Torlaka na kome se nalazi uplatinica sa instrukcijama za uplatu i informacije u vezi sa testiranjem

Iznos za uplatu je 9000 dinara.

Radno vreme je od 09 do 20h sem nedeljom.

Ponesite primerak uplatnice i ličnu kartu.

Rezultat testa ćete dobiti na mejl u roku od 24h.

Važno: Sve informacije su postavljene radi pružanja pomoći putnicima. U slučaju da na stranici postoji informacija koja nije tačna u ovom trenutku to je zbog čestih promena, a ne zbog neažurnosti sajta pa Jumbo Travel ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice.

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama