GDE MOGU DA PUTUJEM?

(ažurirano 15.10.2021)

Gde mogu da putujem je glavno pitanje ovih meseci korone. Zbog velikih i čestih promena u pravilima putovanja neophodno je da budete informisani o svemu pre nego krenete na put.

U tabeli se nalazi spisak zemalja u koje je sada moguće otputovati turistički bez radne, boravišne vize, zelene karte ili inostranog pasoša – samo sa pasošem Srbije.

ZEMLJA PCR TEST VAKCINA OBAVEZAN FORMULAR PRE POLASKA NA PUT
Azerbejdžan Državljanima Republike Srbije, od 5. avgusta 2021. godine, dozvoljen je ulazak i izlazak iz Republike Azerbejdžan avionskim prevozom, ukoliko poseduju sledeća dva dokumenta: – potvrdu o negativnom PCR testu na Kovid-19, ne stariju od 72 sata.Osobama starosti od 1 do 18 godina za ulazak u zemlju potrebna je samo potvrda o negativnom rezultatu PCR testa.Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Republici Azerbejdžan mogu se naći na sledećem linku I zvanični dokument, izdat od strane relevantne države, kojom se potvrđuje potpuna vakcinacija ili potvrda o preležanoj infekciji izazvanoj virusom Kovid-19 (Kovid pasoš).Sertifikat tj. Kovid pasoš mora imati QR kod koji potvrđuje njegovu valjanost. Poželjno je da i rezultat PCR testa poseduje ovaj kod, kako bi se ubrzale formalne procedure na aerodromu, ali nije neophodno. Potrebne potvrde se proveravaju tokom prijavljivanja na let na polaznom aerodromu. Državljanima Republike Srbije vize će se izdavati (na osnovu Kovid pasoša za osobe starije od 18 godina) u diplomatskim predstavništvima i konzulatima Republike Azerbejdžan, bez potrebe pribavljanja posebne dozvole za ulazak u zemlju koju izdaje Operativni štab Vlade Republike Azerbejdžan. Više detalja o viznom režimu i ostalim informacijama na linku 
Albanija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Albaniju. Počev od 6. septembra, putnici koji ulaze u Republiku Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati); Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja). ili potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje) NE
Alžir DA,ne stariji od 36 sati I karantin u trajanju od pet dana o trošku putnika. NE NE
Andora DA, ne stariji od 72 sata. S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Od testa su izuzeti turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“. ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije). NE
Angola DA,ne stariji od 72 sata,karantin je obavezan od prvog dana ulaska Sedmodnevni karantin je obavezan od prvog dana ulaska osim za putnike koji imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji i negativan rezultat na testu prilikom dolaska u R.Angolu. DA, popunite formular 72 sata pre putovanja
Antigva I Barbuda DA,ne stariji od sedam dana NE NE
Austrija Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (na nemačkom ili engleskom jeziku). Navedena lica su u obavezi da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, a po ulasku u zemlju su u obavezi da stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test,lekarsko uverenje o preležanoj bolesti izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19, ili dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od 90 dana. Za lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija. Državljani R. Srbije za ulazak u R. Austriju potrebno je da prilože: -dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je: primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana (odnosno minimum 22 dana za vakcine za koje je predviđena samo jedna doza pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana); ili ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 360 dana; DA,najranije 72 sata pre putovanja, registraciju je moguće obaviti na sajtu
Barbados DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular najkasnije 24 sata pred put
Bahami DA,ne stariji od pet dana NE NE,neophodna je zdravstvena viza,zahtev podneti preko sledećeg sajta
Bahrein Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen ulazak u Bahrein, osim za lica sa odobrenim boravkom. Putnici sa odobrenim boravkom mogu da uđu sa negativnim PCR testom (ne stariji od 72č pre puta) i uz ponovno PCR testiranje po dolasku u Bahrein. Putnicima mlađim od 6 godina dozvoljen je ulazak bez PCR testa, nezavisno od toga da li imaju regulisan boravak ili ne. Putnicima može biti određen karantin u trajanju do 10 dana, osim za lica sa potvrdom o vakcinaciji protiv Covid-19 koja je izdata u Bahreinu, na Kipru, u Grčkoj, Mađarskoj, Izraelu, Kuvajtu, Omanu, Saudijskoj Arabiji, Sejšelima i UAE, kojom se dokazuje da su bili potpuno vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska, kao i za lica sa potvrdom o vakcinaciji protiv Covid-19 koja je izdata u zemljama koje ispunjavaju uslove za izdavanje vize po dolasku.
Belgija Republika Srbija je označena kao država u crvenoj zoni. Državljani R. Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Belgiji u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalja povezanih sa šengenskim prostorom. Izuzetak su lica koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja.Putnici koji spadaju pod izuzetke, odnosno koji su dobili dozvolu preko Ambasade K. Belgije u Beogradu (uključujući i decu stariju od šest godina) moraju da prilikom ulaska u Belgiju poseduju negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji. Lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji nemaju obavezu posedovanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u Belgiju.PCR test nije potreban za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod a lice nije vakcinisano jednom od  navedenih vakcina. PCR test nije potreban ni ukoliko lice poseduje sertifikat o vakcinaciji izvršenoj jednom od vakcina priznatih od strane Evropske agencije za lekove (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria), Janssen kao i Covishield) i ukoliko je prošlo najmanje dve nedelje od prijema poslednje doze.Više na linku DA, Passenger Locator Form, 48 sati pred let.
Belize DA,ili PCR ili serološki, ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne test na aerodromu se može uraditi novi po ceni od 50 USD. NE NE,potrebna je zdravstvena aplikacija 72 sata pred let
Belorusija Državljani R. Srbije koji ne poseduju potvrdu o potpuno izvršenoj vakcinaciji na virus COVID-19, mogu da uđu u Belorusiju, bez obaveze samoizolacije, ukoliko poseduju negativan rezultat PCR testa na infekciju virusom COVID-19 (na ruskom, beloruskom ili engleskom jeziku). Navedeni rezultat ne sme biti stariji od 72 sata i mora sadržati prezime, ime lica i potvrdu negativne analize. Kontrola posedovanja medicinskog dokumenta vršiće se na granici. Neposedovanje pomenute potvrde predstavlja osnov za zabranu ulaska u R. Belorusiju. Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane R. Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen. Državljani R. Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko međunarodnog aerodroma „Minsk”. Državljani R. Srbije koji poseduju original ili kopiju sertifikata (na papiru) o potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv virusa COVID-19, mogu da uđu na teritoriju Belorusije bez obaveze posedovanja negativnog PCR testa i samoizolacije. Potpuna vakcinacija mora biti izvršena minimum mesec dana (maksimum 12 meseci) pre datuma ulaska na teritoriju Belorusije. Sertifikat o vakcinaciji mora sadržati prezime i ime lica, datum prijema finalne doze vakcine i mora biti izdat na beloruskom ili ruskom i/ili engleskom jeziku. NE
Benin DA,po dolasku na aerodromu se obavlja prvi test.Licima bez vidlivih simptoma se određuje samoizolacija.Lica sa simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš.Posle 15 dana se radi drugi test.Treći test se radi pre napuštanja zemlje.Putnici snose sve troškove testiranja i oni iznose oko 150 EUR.Ukoliko je nakon 15 dana test pozitivan,država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova. NE NE
Bolivija DA,ne stariji od 72 sata.Po ulasku je obavezna izolacija najmanje 10 dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku. NE NE,obavezno je imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.
Bosna i Hercegovina NE,ukoliko državljani Srbije ulaze u BIH iz drugih zemalja,neophodan je PCR test, ne stariji od 48h ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.Važi samo ako državljani Srbije ulaze u BIH iz drugih zemalja. NE
Brazil Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže: 1. Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa . Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu.   DA, potrebna je potvrda o zdravstvenom stanju putnika (DCV) kojom putnik izjavljuje da je saglasan o poštovanju sanitarnih mera.Formular za ovu potvrdu je na linku. Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja.
Bugarska

Srbija je svrstana među države u crvenoj zoni. LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI NIJE DOZVOLJEN ULAZAK U BUGARSKU. Od navedenog su izuzeta deca mlađa od 12 godina kao i  kategorije lica koje se mogu naći na sajtu

Lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, odnosno ona lica kojima je dozvoljen ulazak u Bugarsku, su oslobođeni karantina ukoliko prikažu validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja. Licima koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, a koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

NE, detaljne informacije mogu se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj
Burkina Faso DA,ne stariji od pet dana,svi putnici se upućuju u karantin od 14 dana gde sami snose troškove boravka NE NE
Burundi DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,obavezan je karantin u trajanju od 7 dana.Troškove testa i karantina snose putnici NE NE
Velika Britanija Državljani Republike Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. U tom slučaju, za ulazak u Englesku je neophodan: – rezervisan i plaćen COVID 19 test, koji će biti urađen drugog dana nakon ulaska u zemlju više informacija na linku. Nakon dolaska u Englesku potrebno je obaviti prethodno rezervisano testiranje 2. dana (ili pre). Ako ćete biti u Engleskoj manje od 2 dana, i dalje morate da rezervišete i platite navedeno testiranje, a test morate da uradite samo ako ste 2. dana još u Engleskoj. Za potpuno vakcinisana lica koja poseduju odgovarajući sertifikat, karantin nije obavezan. Potpuno vakcinisana osoba je lice koje je primilo dve doze vakcine (ili jednu od zavisnosti od proizvođača) najmanje 14 dana pre dolaska u Englesku. Vakcine koje se priznaju su: Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna i Janssen.Osoba koja je preležala Covid19 i primila samo jednu od prepisane dve doze vakcine mora da poštuje pravila za putnike koji nisu vakcinisani. Putovanje u Englesku je dozvoljeno i bez potvrde o vakcinisanju, ali pod određenim pravilima, više informacija na linku Dodatne informacija o ulasku i boravku u Engleskoj, kao i o uslovima ulaska u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, može se pronaći na sledećem linku. Pre puta obavezno popuniti formular,važi i za putnike u tranzitu, popunite formular najranije 48h pre leta
Gabon DA,ne stariji od 72 sata.Pri sletanju se radi još jedan PCR test i putnici moraju biti u karantinu 24h do dobijanja rezultata.Ukoliko je test negativan lice produžava do mesta svog boravka, a ukoliko je test pozitivan moraju se pratiti instrukcije Komiteta za borbu protiv Covid 19. Od hotelskog karantina su izuzete sledeće kategorije: Diplomate pod uslovom reciprociteta; Lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji; Lica koja su bolesna ili koja su konvalescenti, a čije stanje zahteva odgovarajuću medicinsku negu, uz prezentovanje medicinske dokumentacije koja to dokazuje; Članovi posade komercijalnih brodova; Lica mlađa od 18 godina, koja nemaju pratioca. Svi putnici moraju imati rezervaciju hotela, koja se mora izvršiti preko web platforme
Gana DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,cena je 150 USD NE NE,pre polaska obavezna je prijava putem sajta
Gvatemala DA,ne stariji od 72 sata NE NE,registracija za zdravstvenu propusnicu putem sajta 24sata pre ulaska
Gvajana DA,ne stariji od sedam dana NE DA, popunite formular 24 sata pre putovanja
Gvineja DA,ne stariji od tri dana NE NE
Grenada DA, ne stariji od 72 sata,karantin u trajanju najmanje 7 dana NE NE,pre putovanja neohodno je dobiti odobrenje na sledećem sajtu
Gruzija DA,ne stariji od 72 sata. Nevakcinisani građani Srbije mogu ući u Gruziju ukoliko poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka dužni su da se podvrgnu novom PCR testiranju o svom trošku. Uz obavezu da prikažu na uvid dokaz da su primljene obe doze vakcine bilo koje od postojećih vakcina(jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johnson) protiv virusa COVID-19. Pre puta popuniti obrazac. Osobe koje putuju u Gruziju iz poslovnih razloga moraju popuniti poseban obrazac za prijavu
Grčka DA,ne stariji od 72 sata,odnosno rapid test ne stariji od 48 sati ( oslobođena su deca do 12 godina starosti), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolacija 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Ili potvrda o obavljenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju.Potvrda o vakcinaciji pored ličnih podataka treba da sadrži tip primljene vakcine I broj doza.Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. DA, Passenger Locator Form I prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave. Prijava se popunjava najmanje 24 sata pre ulaska u Grčku.
Danska Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku ukoliko za to postoji opravdani razlog. Listu opravdanih razloga možete pogledati na linku. Neophodan je  PCR ili antigen test,ne stariji od 48 sati.Obavezno popuniti obrazac u vezi testiranja koji se nalazi na linku.Test je obavezan I za lica u tranzitu.Za lica koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja. Potvrda o potpunoj vakcinaciji se prihvata za vakcine koje je odobrila EMA najkasnije 14 dana pre putovanja (Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen). Detaljne informacije o uslovima ulaska se mogu naći u sledećem linku
Dominika DA,ne stariji od 72 sata I ponovno testiranje brzim testom pri sletanju na aerodrom NE NE, pre ulaska u zemlju popunjava se zdravstveni upitnik
Dominikanska Republika DA NE NE
Egipat Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom. Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom. NE
El Salvador DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Ekvador DA,PCR ili antigenski test ne stariji od tri dana Ili dokaz o vakcinaciji NE
Ekvatorijalna Gvineja Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Ekvatorijalnu Gvineju. Svi putnici koji ulaze u Ekvatorijalnu Gvineju moraju posedovati negativan PCR test (ne stariji od 48 časova).Nakon ulaska u zemlju, obavezan je hotelski karantin, u trajanju od pet dana (o svopstvenom trošku). Po dolasku u hotelu i po okončanju karantina, radi se test o trošku putnika. Ukoliko, zbog potrebe posla, postoji potreba za međuprovincijskim putovanjima (odnosno između ostrva i kopnenog dela zemlje) potrebno je da lica sa sobom imaju negativan PCR test, kao i potvrdu o vakcinaciji. kao i potvrdu o vakcinaciji protiv Covid19. NE
Estonija DA,negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati; dokaz o preležanoj infekciji u poslednjih 6 meseci.Za lica koja putuju sa negativnim testom, obavezna je samoizolacija u trajanju od 10 dana po ulasku u Estoniju. Samoizolacija može biti skraćena testiranjem u Estoniji, najranije 6 dana po dolasku. Ili sertifikat o vakcinaciji. Prihvataju se sve vakcine koje se primaju u Republici Srbiji. Najkasnije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju tranzita, kao i posedovanja dokaza o preležanoj infekciji ili vakcinaciji), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi. Detaljnije informacije na linku
Etiopija NE,obavezno je posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19.Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju. NE NE,potrebno je da se na sajtu kreira nalog I detaljno sledi uputstvo u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi.
Eritreja DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Zambija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Zambiju ukoliko prilože negativan test (ne stariji od 72 sata) na Covid-19. Moguće je nasumično testiranje na granici. Svi aerodromi su otvoreni, iako je dostupnost međunarodnih letova i dalje ograničena. Upitnici o zdravlju putnika pružaju se na dolaznim letovima koje putnici popunjavaju pre iskrcavanja i isti treba popuniti na engleskom jeziku i predati po dolasku vidljivo prisutnim službenicima aerodroma.Svi putnici koji dolaze iz zemlje koju je Vlada Zambije proglasila „visokim rizikom“ moraju da urade test na Covid-19 o svom trošku (oko 100 USD) po dolasku u Zambiju ili u roku od 48 sati od dolaska, čak i ako imaju negativan PCR test, kao i da provedu 14 dana u samoizolaciji ili do dobijanja negativnog rezultata testa urađenog u Zambiji. Navedeno nije potrebno ukoliko se putnik zadržava u zemlji „visokog rizika“ kraće od 24 sata.Negativan test na Covid-19 urađen u Zambiji je neophodan i za izlazak iz Zambije, osim za putnike na odredište koje ne zahteva negativan test za ulazak, ali se putnicima savetuje da pre putovanja provere te zahteve kod avio-prevoznika. NE NE
Izrael DA, proverava se da li se ima PCR test na aerodromu pre leta.Po dolasku u Izrael je obavezan karantin od 14 dana.Ovaj period se može skratiti na 10 dana ako se posle devetog dana uradi drugi PCR test NE DA,popunjava se upitnik-zdravstvena deklaracija, 24 sata pre putovanja. Dodatne informacije na linku. Obavezno je covid zdravstveno osiguranje
Iran Nevakcinisane osobe mogu da uđu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Državljani Republike Srbije mogu da uđu u IR Iran na osnovu potvrde o izvršenoj vakcinaciji ukoliko je prošlo najmanje 15 dana od dobijanja druge doze. NE
Irska DA,ne stariji od 72 sata,obavezan je boravak u samoizolaciji na kućnoj adresi, u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim. Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju.Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze, više informacija na linku DA, Passenger Locator Form. Više detalja o ulasku u Irsku se nalaze na linku
Island Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su: 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera. Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da poseduju potvrdu o završenoj vakcinaciji (da je proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti. Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac. Obavezna registracija na sajtu. Detaljnije informacije se nalaze na linku.
Italija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Italiju. U periodu od 31. avgusta do 25. oktobra 2021. godine (osim ukoliko u međuvremenu ne budu bile donete druge mere), lica koja su u prethodnih četrnaest (14) dana boravila/tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste D (u kojoj se nalazi i Srbija), u obavezi su da poseduju i na uvid stave sva 3 sledeća dokumenta:Negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše sedamdeset dva (72) sata pre ulaska u Italiju. U slučaju neposedovanja dokumenta iz tačke 2, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se lice: · podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni Dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u digital Passenger Locator Form – dPLF dokumentu, u periodu od pet (5) dana. · uradi dodatni PCR ili antigenski test, nakon pet (5) dana samoizolacije; “zeleni” sertifikat COVID-19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument, izdat od strane inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava EMA* (Evropska agencija za lekove) – Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson &Johnson.

NE, neophodno je popuniti PLF obrazac u digitalnom i štampanom obliku.

Lična izjava na engleskom jeziku može se naći na linku

Jamajka NE NE DA, prijava na ovom linku
Jermenija DA,ne stariji od 72 sata Za vakcine koje se primaju u jednoj dozi, potrebno je da je vakcina primljena najmanje 28 dana (4 nedelje) pre ulaska u Jermeniju, a za vakcine koje se primaju u više doza, potrebno je da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Priznaju se sve vakcine koje su dostupne u Republici Srbiji. Potvrda o vakcinaciji ili negativnom testu može biti u digitalnom (predstavljena putem mobilne aplikacije) ili štampanom formatu (zvanični dokument), sa QR kodom.Potvrde o negativnom testu ili o vakcinaciji treba da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku, odštampane na službenom memorandumu i treba da sadrže sledeće podatke: 1.kontakt i ime šefa medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija, 2. ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe, 3. rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvoda, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove. NE
Jordan DA,ne stariji od pet dana NE DA,registarcija preko strane , aktiviranje mobilne aplikacije “Aman” ,obavezno covid zdravstveno osiguranje
Južnoafrička Republika DA, ne stariji od 72 sata,putnici se podvrgavaju zdrvastvenom pregledu na granici i ukoliko imaju povišenu temperaturu upućuju se u desetodnevni karantin o sopstvenom trošku. NE NE,obavezno zdravstveno osiguranje
Južni Sudan DA NE NE
Kabo Verde DA,negativan PCR test ili antigenski test, ne stariji od 48 sati ili odobren molekularni test, ne stariji od 72 sata;potvrda o oporavku od virusa Covid-19 (izdata više od 14 dana, a manje od 90 dana od pozitivnog testa).Navedena dokumentacija nije obavezna za decu mlađu od 12 godina i putnike koji su u tranzitu. Sertifikat o vakcinaciji. Prihvataju se sertifikati o vakcinaciji sledećim vakcinama: AstraZeneca, Pfizer, Sinopfarm, Moderna i Sinovac – dve doze, 14 dana nakon revakcinacije i Johnson & Johnson – jedna doza, 28 dana od vakcinacije. NE
Kamerun DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Kanada Nevakcinisani sa regulisanim stalnim boravkom u Kanadi mogu ući u Kanadu pod određenim uslovima – obavezan karantin u trajanju od 14 dana, testiranje na aerodromu, kao i testiranje nakon 8 dana od ulaska u Kanadu. Na snazi ostaje obavezan negativan PCR test pre ukrcavanja, ne stariji od 72 sata pre ulaska u zemlju, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici, pre ukrcavanja na let, dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju, preko “Arrive CAN” aplikacije. Svim ostalim putnicima koji ne ispunjavaju navedne uslove, nije dozvoljen ulazak u Kanadu. Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora. Potpuno vakcinisani državljani R. Srbije mogu ući turistički u Kanadu. Ova kategorija putnika je izuzeta iz obaveznog 14-dnevnog karantina i testiranja na aerodromu po dolasku, kao i testiranja nakon 8 dana po dolasku. Moguće je da, metodom slučajnog uzorka, neko od putnika po dolasku na aerodrom u Kanadu bude testiran. Priznate vakcine su Fajzer, Astrazeneka, Moderna i Džonson&Džonson, s tim da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u Kanadu. NE
Katar U svim slučajevima je neophodan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku se vrši novo testiranje na aerodromu „Hamad“ ili po sletanju, u roku od 36 sati, u jednom od zdravstvenih centara. Sledi jednonedeljni karantin u hotelu za one koji nisu vakcinisani, a za posetioce koji jesu vakcinisani jednom od vakcina koje priznaje Katar, sledi dvodnevni karantin u hotelu. Rezervacija hotela se vrši preko „Discover Qatar“.Potrebno je kontinuirano pratiti sajt Ministarstva zdravlja Katara zbog stalnih izmena.Tranzit preko aerodroma „Hamad“ je dozvoljen. Priznate su sledeće vakcine: „Pfizer”, “Astra Zeneca”, “Modern“ (ukoliko je prošlo minimum 14 dana od vakcinacije drugom dozom) i „Johnson Johnson“ (minimum 14 dana od dobijanja jedne doze) , dok se „”Sinofarm”, “Sinovac” and “Sputnik V“ priznaju pod uslovom da se izvrši testiranje na antitela pre puta. Period imunizacije koji se priznaje je 12 meseci. Potvrda o preležanoj bolesti Covid 19 se priznaje samo ukoliko je preležana u Kataru. NE,neophodna dozvola preko “Qatar Portal”. Svi putnici moraju da imaju instaliranu aplikaciju “Ehteraz”
Kenija DA,ne stariji od 96 sati NE DA,neophodna je registracija
Kina DA,PCR I serološki IgM ne stariji od 48 sati,testovi se šalju Ambasadi radi izdavanja sertifikata o putovanj.Neophodno je i da se u zemlji tranzitiranja dodatno urade pomenuti testovi i negativni rezultati istih se dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. NE Detalji u vezi režima ulaska u Kinu
Kipar Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Kipar. Od 19. avgusta 2021. godine R. Srbija će se naći u „crvenoj kategoriji“ zemalja, te će tako sva lica koja nisu vakcinisana morati da imaju dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar (testiranje se obavlja na aerodromu, o trošku putnika, a vreme do dobijanja rezultata se mora provesti u samoizolaciji). Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina. Određene kategorije lica će moći da se ukrcaju na let bez testa, ali su dužni da se testiraju po dolasku na Kipar: lica koja imaju regulisan boravak na Kipru i primila su bar jednu doze vakcine; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 12-15 godina; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 16-18 koji su primili prvu dozu vakcine; lica koja iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu i poseduju dokaz o tome izdat od strane Ministarstva zdravlja R. Kipar. U takvim slučajevima, lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija, moraju ostati u obaveznoj samoizolaciji 72 sata, a nakon toga obaviti još jedno PCR testiranje. Ukoliko je ponovljeni test negativan, mogu prekinuti samoizolaciju. Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da rade PCR test, ali mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu (o sopstvenom trošku). Vakcine koje se priznaju na teritoriji Kipra: Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Sinopharm i Sinovac.

DA, popunite formular najranije 48 sati pre leta

koji turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test.

Kirgizija Strani državljani su obavezni da poseduju negativne rezultate PCR testa (u papirnom ili digitalnom formatu), ne starije od 72 časa od trenutka uzimanja uzorka. Obaveza posedovanja negativnog PCR testa se ne odnosi na: 1. članove zvaničnih delegacija stranih država i međunarodnih organizacija koji putuju na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike; 2. članove posade aviona; 3. decu do 5 godina; 4. međunarodne posmatrače izbornog procesa koji dolaze u Kirgisku Republiku. U slučaju isteka roka važenja PCR testa (72 sata) iz objektivnih razloga – više sile (kašnjenje ili pomeranje termina leta i sl.), putnici su dužni da po dolasku u Kirgiziju izvrše PCR testiranje uz popunjavanje upitnika o obavezama. Svi navedeni uslovi se odnose i na putnike u tranzitu. NE NE
Kolumbija DA,ne stariji od 96 sati NE DA, popunite formular najkasnije 24h pre leta
Komori DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Kongo Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra. NE NE
Kongo,Dr DA,ne stariji od 7 dana I dodatno testiranje na aerodromu,cena 45 USD NE DA,registracija preko sajta
Koreja DA,ne stariji od 72 sata,mora biti na engleskom I korejskom jeziku NE NE
Kostarika NE NE DA, popunite obrazac ”Pase de Salud” najranije 48h pre leta, obavezno covid zdravstveno osiguranje
Kot D’Ivoar DA,ne stariji od pet dana I dodatno testiranje na aerodromu,cena oko 75 eur NE NE
Kuba DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,cena 35 eur I karantin od 5-7 dana do dobijanja rezultata testa NE NE
Letonija Državljanima R. Srbije nije dozvoljen turistički ili privatni dolazak u Letoniju s obzirom da se R. Srbija nalazi na listi područja visokog rizika zaraze.
Liban DA,ne stariji od 96 sati Lica koja su se vakcinisala, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban. DA,obavezno covid zdravstveno osiguranje I registracija pre leta na internet stranici IMPACT
Liberija DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Litvanija Ukoliko su državljani Srbije vakcinisani vakcinom koja se u Litvaniji ne prihvata, ili nisu uopšte vakcinisani, potrebno je da pre puta u Litvaniju urade PCR test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 72 sata ili antigen test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 48 sati (na engleskom jeziku). Osobama koje nemaju navedena dokumenta određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Litvaniji provede 7 dana, kada se radi PCR test. Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Litvaniju pod uslovom da poseduju Zeleni sertifikat koji dokazuje da je prošlo minimum 14 dana od obavljene potpune vakcinacije, vakcinom koja je dozvoljena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfizer-BioNTech, Moderna-Biotech Spain, AstraZeneca AB, Janssen-Cilag International). Svi putnici, bez obzira na transportno sredstvo kojim putuju ili granični prelaz preko kojeg ulaze u Litvaniju, u obavezi su da 48 sati pre ulaska popune formular koji se nalazi na internet stranici. Nakon što popune formular dobijaju QR kod, koji je potrebno da pokažu nadležnim litvanskim organima prilikom ulaska u Litvaniju. Formular je potrebno popuniti i u slučaju tranzita kroz Litvaniju.
Lihtenštajn Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku priložiti negativan PCR (ne stariji od 72č) ili antigenski test (ne stariji od 48č). Dodatno imaju obavezu da se između četvrtog i sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu. Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).Tranzit je dozvoljen za državljane Srbije koji poseduju boravišnu dozvolu ili vizu tipa D zemlje u koju putuju u Šengen zoni, kao i za one koji su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska i poseduju odgovarajuću potvrdu. Lica mlađa od 18 godina mogu da tranzitiraju kroz Švajcarsku u pratnji odrasle vakcinisane osobe. Lica koja nisu vakcinisana, ali poseduju odobrenje za ulazak i kraći boravak do 90 dana odredišne države u Šengen zoni, mogu ući u Šengen zonu samo putovanjem direktno u odredišnu zemlju – ne smeju da tranzitiraju preko Švajcarske. Putovanje iz Srbije preko Švajcarske u neku drugu zemlju izvan Šengen zone nije dozvoljeno, osim ako se koristi tranzit preko međunarodnih aerodroma Cirih i Ženeva (ostaju u tranzitnoj zoni aerodroma). Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Švajcarsku samo ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm. Lica koja poseduju švajcarski pasoš ili važeću švajcarsku boravišnu dozvolu mogu da ulaze u Švajcarsku iz bilo koje zemlje – ako su stariji od 16 godina, pre ulaska u Švajcarsku (bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze) moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular/Entry form)
Luksemburg Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu, regulisan boravak u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalja članica šengen zone.Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa. NE
Mađarska NE NE NE
Mali DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Maldivi DA, ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular
Malta DA, negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, uz obavezan karantin u hotelu određenom za tu namenu od strane R. Malte, o ličnom trošku (100 evra noć, uključen doručak), u trajanju od 14 dana (u skladu sa važećim protokolom: Standards for quarantine for unvaccinated travellers entering Malta_Version 2_18Jul21.pdf (gov.mt)​). sertifikat o potpunoj vakcinaciji koji priznat od strane Republike Malte (sertifikati Malte, EU digitalni, Ujedinjenih Arapskih Emirata, zeleni sertifikat Republike Srbije sa čitljivim QR kodom, Turske, SAD, Gibraltara, Jersei i Guernsei, Ujedinjenog Kraljevstva), pod uslovom da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana ranije (priznate vakcine: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna i AstraZeneca). Za decu od 5 do 11 godina, ukoliko su u pratnji roditelja koji poseduju jednu od napred navedenih potvrda, dovoljan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (nije potreban deci mlađoj od 5 godina).

Sva lica su u obavezi da pre ukrcavanja popune i prezentuju formulare „Public Health Travel Declaration“ i „Passenger Locator Form“ ili Digital Passenger Locator Form koji se može naći na linku.

O režimu ulaska i izuzecima od propisanog medicinskog protokola možete se informisati preko linka

Maroko DA,ne stariji od 48 sati. Takođe, potrebno je popuniti „zdravstvenu knjižicu“ putnika (fiche sanitaire), koja se može preuzeti online, a distribuira se u avionu ili na brodu (naročito je važno da se napiše tačna adresa tokom boravka u Maroku, kao i 2 broja telefona na koja će putnik biti dostupan). Ili izvršena kompletna vakcinacija jednom od sledećih vakcina: AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, Janssen, Covishield, Moderna, Sinova NE
Mauritanija DA,ne stariji od 72 sata. Za ulazak u Mauritaniju potrebno je ispuniti „zdravstvenu knjižicu“ (fiche sanitaire).Po dolasku na aerodrom, vrši se provera temperature. Ukoliko se pokaže da putnik ima povišenu temperaturu, radi se PCR ili brzi antigenski test na licu mesta. Dok se čeka rezultat testa, osoba mora da bude u samoizolaciji do 10 dana, o svom trošku, u hotelu ili mestu boravka. Ako je test negativan, samoizolacija se može napustiti i pre isteka od 10-odnevne samoizolacije. NE NE
Mauricijus UKOLIKO NISTE POTPUNO VAKCINISANI potrebno je: – uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan) – imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19 – rezervisati i platiti 14 dana smeštaja u naznačenom hotelu, što uključuje i transfer od aerodroma do hotela i PCR testove (prvi po dolasku, drugi 7 dana i treći 14 dana) – popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu.Na putnike mlađe od 18 godine primenjuju se isti uslovi kao i na punoletne osobe u čijoj su pratnji. UKOLIKO STE POTPUNO VAKCINISANI Potrebno je da je proteklo najmanje 14 dana od primanja obe doze vakcina od sledećih proizvođača: Astrazeneca, Covaxin, Moderna, Pfizer BioNTech, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, odnosno najmanje 28 dana od primanja vakcine Janssen; Ukoliko posedujete potvrdu o preležanom Covid 19, potrebno je da ste najmanje 14 dana pred put primili jednu dozu od navedenih vakcina. Pre polaska potrebno je: – uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan) – imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19 – popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu.Nakon dolaska na Mauricijus, ukoliko imate rezervisan hotelski smeštaj potrebno je da uradite antigenski test, jedan po dolasku u hotel i drugi petog dana boravka u hotelu. Ukoliko imate rezervisan drugi tip smeštaja, potrebno je da, po sletanju, uradite PCR test na aerodromu (besplatno) i antigenski test, samostalno, 5. dana boravka. Slobodno kretanje po ostrvu je moguće nakon prvog negativnog rezultata testa urađenog u hotelu ili na aerodromu.  
Meksiko NE NE NE,popunjava se upitnik za identifikaciju faktora rizika
Moldavija DA,Licima koja nisu vakcinisana dozvoljen je ulazak u R. Moldaviju ukoliko poseduju negativan rezultat RT- PCR test (na rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom jeziku), koji ne sme biti stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka) ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka). Ulazak u R. Moldaviju dozvoljen je i licima sa lekarskom potvrdom da su preležali virus COVID 19, pod uslovom da je prošlo najmanje 15, a najviše 180 dana (6 meseci) od kada su testirani pozitivno na virus ili dokument kojim se potvrđuje prisustvo antitela na COVID 19, koji ne može biti stariji od 90 dana od dana testiranja. U slučaju da ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđenim merama samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Mera karantina se može prekinuti ukoliko lice u roku od 7 dana priloži negativan RT- PCR test ili brzi antigenski test.Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do 12 godina; učenici i studenti do 18. godine; vozači i osoblje teretnih i putničkih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu koji ne može da traje duže od 24 sata od momenta ulaska u R. Moldaviju i po unapred utvrđenim tranzitnim rutama koje određuje granična policija R. Moldavije. Ili uz posedovanje elektronskog sertifikata o potpunoj vakcinaciji protiv virusa COVID 19 izdatog od strane nadležnih organa R. Srbije. NE
Monako Putnici koji nisu vakcinisani protiv COVID-19 ili su vakcinisani vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lekove, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu 7 dana u samoizolaciji. Deci do 12 godina nije potreban test. Lica koja su vakcinisana nekom od vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 2 nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 4 nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19). DA,Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju
Mongolija DA,ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta.Obavezan je karantin u trajanju od 7 dana za lica koja nisu vakcinisana, o trošku putnika. Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom NE
Nemačka Za sve one koji u Nemačku putuju sa važnim razlogom za ulazak važi sledeće: obavezna elektronska prijava ulaska, test na Covid 19 (antigenski ili PCR) ili sertifikat o preležanoj bolesti i obavezni karantin (karantin se prekida kada se potvrda o ponovnom negativnom testu uređenom u Nemačkoj pošalje preko linka za elektronsku prijavu ulaska,međutim, novo testiranje je moguće najranije petog dana nakon ulaska u Nemačku).Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji može biti dozvoljen ulazak u Nemačku samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno (šta se smatra neodložnim razlogom putovanja možete pronaći na sledećem linku).Za sve one koji u Nemačku putuju sa važnim razlogom za ulazak važi sledeće: obavezna elektronska prijava ulaska, test na Covid 19 (antigenski ili PCR) ili sertifikat o preležanoj bolesti i obavezni karantin (karantin se prekida kada se potvrda o ponovnom negativnom testu uređenom u Nemačkoj pošalje preko linka za elektronsku prijavu ulaska. Međutim, novo testiranje je moguće najranije petog dana nakon ulaska u Nemačku).Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko imate pravo ulaska u zemlju odredišta. Potreban je dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrsi putovanja, kao i da se tranzit obavi najkraćim mogućim putem. Detaljne informacije o uslovima ulaska i tranzita mogu se pronaći na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu. Državljani Republike Srbije, koji su potpuno vakcinisani protiv Covid 19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili Johnson&Johnson) mogu iz Srbije putovati u Nemačku u sve svrhe putovanja. Neophodno je da je od poslednje potrebne doze vakcine prošlo najmanje 14 dana. Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest Covid 19. Kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test. Ukoliko ste u poslednjih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska iz Srbije popunite elektronsku prijavu ulaska putem sledeće web-stranice.U slučaju dileme u vezi sa mogućnošću ulaska ili tranzita, potrebno je kontaktirati Saveznu policiju SR Nemačke putem linka.
Niger DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Nigerija DA,ne stariji od 72 sata,samoizolacija 7 dana NE DA,prijava na link najmanje 96 sati pre puta
Nikaragva DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Oman DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Pakistan NE,na aerodromu se kontroliše temperatura NE NE
Palau NE NE NE,prilikom ulaska u zemlju se popunjava formular
Paragvaj DA, ne stariji od 72 sata NE DA, 24 sata pred put popuniti obrazac o zdravstvenom stanju. Obavezno je osiguranje koje pokriva lečenje od COVID-19
Peru DA,ne stariji od 72 sata NE NE,ali se zahteva pre polaska na put slanje elektronskim putem izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima I procedurama u Peru.
Poljska Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Poljsku isključivo kada su u pitanju opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje ili lečenje i sl, uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje (pozivno pismo poljske kompanije, fakulteta ili bolnice).Tranzit je moguć preko aerodroma, pod uslovom da se poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će se teritorija Poljsku napustiti u roku od 24 sata. Državljani Srbije kojima je dozvoljen ulazak moraju da imaju i potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije (vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji – Pfiser-BioNTech, Moderna-Biotech Spain, AstraZeneca AB, Janssen-Cilag International). Takođe, priznaje se lekarska potvrda o preležanoj bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2, najkasnije 6 meseci pre dana prelaska granice Republike Poljske. Osobama koje nemaju navedene potvrde određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test. NE
Panama DA,ne stariji od 48 sati i za tranzit se zahteva posedovanje negativnog testa uz zabranu napuštanja aerodroma NE NE
Portugalija Državljanima Republike Srbije je omogućen ulazak u Portugaliju ukoliko imaju regulisani boravak u Portugaliji ili u nekoj drugoj članici EU ili državi Šengen zone koja nije članica EU (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska). U ostalim slučajevima, državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju „nužnih“ putovanja. Pod „nužnim“ putovanjima podrazumevaju se putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga. Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.Za ulazak u Portugaliju, svi putnici, osim dece do 12 godina, moraju imati “EU Covid” sertifikat ili negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati, koji sadrži podatke u skladu sa standarima EU DA,pre puta popuniti formular
Ruanda DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu,24 sata karantin do dobijanja rezultata testa NE DA, popunjava se elektronska aplikacija pre leta i dobija se zdravstveni kod, formular možete pronaći na linku
Rumunija DA,ne stariji od 72 sata ili lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih najviše 180, a najmanje 14 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do 6 godina (bez obaveze prilaganja negativnog rezultata PCR testa); deca uzrasta između 6 -16 godina (uz obavezno prilaganje negativnog rezultata PCR testa, ne starijeg od 72 sata); prekogranični radnici; studenti; lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan rezultat PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.. Bez ovih dokumenata obavezan je karantin u trajanju od 14 dana. Ili dokaz o vakcinaciji, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije. NE
Rusija  Državljani Republike Srbije, kao i svi strani državljani (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji), mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko strani državljanin ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan nazad u državu poletanja. NE NE
Sjedinjene Američke države DA,PCR ili NAAT ne stariji od tri dana,odnosno pozitivan test ne stariji od 3 meseca za one koji su preležali bolest uz lekarsku potvrdu da lice može da putuje.Ukoliko dođe do odlaganja leta putnici su dužni da urade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja. NE NE, obavezno popuniti izjavu saglasnosti i uverenja pre polaska na let,dvojezična izjava važi samo za direktne Air Serbia letove I izjava na engleskom jeziku za sve ostale letove.Dve kopije ponesite sa sobom na aerodrom. Napomena: tranzit ne sme biti preko EU!
San Marino NE,po dolasku je obavezno podvrgavanje serološkom testu,u slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu I ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj izolaciji od 14 dana NE NE,obavezna prijava Ministarstvu inostranih poslova San Marina na e-mejl: viaggiareinformati@esteri.sm ili telefonski: 00378/549888888
Sao Tome I Principe DA, ne stariji od 72 sata NE NE
Saudijska Arabija DA,ne stariji od 72 sata. Važi za državljane Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu.Državljani Republike Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (rezidenti) su u obavezi da koriste platformu Quddum, u okviru Absheer aplikacije za registraciju pre dolaska. Rezidenti sa važećom izlaznom/ulaznom vizom ili putnici sa nekim od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u zemlju pod sledećim uslovima: 1. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) neophodan je za sve putnike. Vakcinisani rezidenti idu u kućni karantin koji određuje aplikacija Tawakkalna. 2. Institucionalni karantin (hotel) u trajanju 5 dana obavezan je za putnike koji su primili samo prvu dozu odobrenih vakcina , kao i imunizovane vakcinama neodobrenim u Saudijskoj Arabiji (Sputnjik V – trenutno). Tokom boravka se rade dodatna dva PCR testa, prvi 24 časa po dolasku i drugi petog dana, striktno na osnovu termina u Tawakkalna aplikaciji. Troškovi ovog karantina i testova se pokrivaju uz avionsku kartu. Karantin se završava ako je drugi PCR test negativan. 3. Licima ispod 18 godina je dozvoljen ulazak (ukoliko su u pratnji potpuno imunizovanih roditelja), uz kućni karantin u trajanju od 5 dana. PCR test se radi petog dana. Priznaje se Sinofarm vakcina, ali uz treću dozu koja se prima u Saudijskoj Arabiji (Fajzer ili AstraZeneka). Nakon isteka karantina rezidenti su u obavezi da prime drugu dozu vakcine, ili treću dozu u slučaju da su se vakcinisali Sinofarm vakcinama. Za prekršioce pravila karantina zaprećena je novčana kazna u iznosu od oko 50.000 USD, deportacija i trajna zabrana ulaska u Saudijsku Arabiju. Saudijska Arabija je uvela ograničenje pristupa javnim prostorima za nevakcinisane, na osnovu statusa u aplikaciji Tawakkalna. Licima koja imaju status „imunizovan“ je dozvoljen ulazak u tržne centre, restorane, radnje i pijace, uz proveru aplikacije. Za registraciju vakcinacije obavljene u Srbiji u ovoj aplikaciji saudijsko Ministarstvo zdravlja povremeno traži legalizaciju uverenja o vakcinaciji, te se preporučuje da se uverenje legalizuje pre putovanja. Odobrene vakcine su: Fajzer, AstraZeneka, Džonson i Džonson. Minimum dve nedelje nakon dobijanja druge doze je potrebno da prođe kako bi se registracija prihvatila. Zahteva se potvrda uspešne registracije (SMS porukom, odštampanom potvrdom sa brojem registracije, potvrdom registracije preko internet stranice Muqeem). Pre ulaska obavezno je popunjavanje formulara sa osnovnim informacijama i instalacija aplikacije Tawakkalna na mobilni telefon, koja određuje i trajanje karantina. Najduže 72 časa pre polaska putnika za Saudijsku Arabiju neophodno je izvršiti registraciju podataka o imunizaciji na internet stranici.Državljani Republike Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (rezidenti) su u obavezi da koriste platformu Quddum, u okviru Absheer aplikacije za registraciju pre dolaska.
Sveta Lucija DA,ne stariji od sedam dana NE DA,popunite formular
Senegal DA,ne stariji od 72 sata,važi i za putnike koji su u tranzitu duže od 24 sata NE NE
Sent Vinsent I Grenadini DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular pre puta
Sent Kits I Nevis DA,ne stariji od 72 sata NE DA,popunite formular pre puta
Severna Makedonija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Severnu Makedoniju, pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju R. Severne Makedonije; negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije.Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje. Strani državljani moći će da tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju (do 5 časova), uz obavezu popunjavanja Izjave o tranzitu na graničnom prelazu na ulazu u zemlju, koju će predavati na graničnom prelazu na izlasku iz Severne Makedonije. sertifikat o primljene 2 voze vakcine protiv Covid-19; potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja; NE
Sejšeli DA,ne stariji od 72 sata NE DA,osiguranje koje pokriva covid je obavezno,popuniti odobrenje za zdravstveno putovanje
Sijera Leone DA,ne stariji od 72 sata I dodatno testiranje pri sletanju na aerodromu NE DA,dozvola za putovanje koja se dobija od portala Vlade Sijera Leone
Slovačka Osobe koje nisu vakcinisane moraju poštovati epidemiološke mere (izolacija u trajanju od 14 dana, koja se može prekinuti dobijanjem negativnog rezultata PCR testa, koji se može uraditi najranije petog dana izolacije). Osobe koje su vakcinisane (najmanje 14 dana od druge doze ili 21 dan, ako je vakcina koja se daje u jednoj dozi) mogu ući bez ograničenja, ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. DA, registracija na sajtu I formular
Slovenija Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci. Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati . ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan. NE, dodatne informacije na linku
Somalija DA,ne stariji od 96 sati I pre odlaska iz Somalije neophodan je PCR test ne stariji od 72 sata NE NE
Sudan DA,ne stariji od 48 sati NE NE
Tanzanija DA,ne stariji od 72 sata i pri sletanju na aerodrom ponovno testiranje brzim testom, o trošku putnika (cena 25 usd) NE DA,24 sata pred put popunjava se obrazac na sajtu
Togo DA,ne stariji od pet dana I dodatno testiranje na aerodromu NE NE,obavezno instaliranje aplikacije “TOGO SAFE”
Tunis DA, ne stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja. Po ulasku u Tunis obavezan je karantin u hotelu u trajanju od sedam dana o trošku putnika. Nakon isteka 7 dana,radi se test i ukoliko je isti negativan, karantin se prekida. Licima koja ispunjavaju sledeće kriterijume nije potreban PCR test:potvrda o primljenoj obe doze vakcine;putnici koji su preležali COVID-19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukracavanja) moraju prikazati lekarsko uverenje; DA,obavezno popuniti formular za ulazak u zemlju, koji se nalazi na linku
Turska DA, ne stariji od 72 sata ili negativan rezultat brzog antigenskog testa urađen 48 sati pre ulaska u zemlju,samo za osobe koje nisu vakcinisane. Osobama koje su vakcinisane nije potreban PCR test ali je neophodan dokaz o potpunoj vakcinaciji bilo koje vakcine s tim da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre dolaska u Tursku I/ili sa potvrdom da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID19 DA,obavezna registracija 72 sata pre ulaska u Tursku
Uganda DA,ne stariji od 120 sati NE NE
UAE – Emirati DA, ne stariji od 48 sati,po sletanju u Abu Dabi se radi još jedan brzi test.Putnici iz zemalja koje su na ”zelenoj listi” i imaju negativan test nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice.Za sve one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno obavezan je PCR test šestog i još jedan dvanaestog dana.Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama: 1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana 2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana 3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana 4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana 5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana 6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai. Svi koji su vakcinisani, moraju posedovati sertifikat o vakcinaciji.Napomena: Svi koji su drugu dozu vakcine primili pre 6 meseci, moraju imati i sertifikat o primljenoj i trećoj dozi vakcine. NE,lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku. Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije Više informacija o ulasku u Abu Dabi se nalaze na linku
Uzbekistan Državljani Republike Srbije, koji dolaze sredstvima vazdušnog ili železničkog transporta, mogu da uđu u Republiku Uzbekistan uz obavezan negativan rezultat PCR testa (na ruskom ili engleskom jeziku), ne stariji od 72 sata. Deca do 2 godine nisu u obavezi da rade PCR test. Lica koja ulaze na teritoriju Republike Uzbekistan drumskim putem (automobilom) su u obavezi da se odmah o ličnom trošku testiraju antigenskim testom u najbližim specijalnim laboratorijama na graničnim prelazima. Lica koja ulaze iz zemalja koje spadaju u žutu ili crvenu kategoriju su u obavezi da provedu 14 dana u karantinu, u uslovima kućne samoizolacije ili u hotelu. Lica koja ulaze iz zemalja zelene kategorije, mogu ući bez obaveznog karantina pod uslova da ne pokazuju simptome infekcije korona virusom. Na graničnim prelazima državne granice Republike Uzbekistan, na međunarodnim aerodromima i železničkim stanicama postoje opšti uslovi ulaska turista iz žutih i crvenih zemalja. Spisak laboratorija i medicinskih ustanova koje su ovlašćene za izradu i proveru PCR testova u Uzbekistanu mogu se naći na sledećem linku NE NE
Ukrajina DA, negativan PCR test odnosno brzi antigenski test, ne stariji od 72 sata.Nevakcinisane osobe podležu samoizolaciji u trajanju do 10 dana i u obavezi su da instaliraju aplikaciju „Vdoma“. Samoizolacija počinje 72 sata nakon ulaska u Ukrajinu i za to vreme će moći urade PCR ili brzi antigenski test u Ukrajini nakon čega, u slučaju dobijanja negativnog rezultata, samoizolacija nije potrebna.Strani državljani koji tranzitiraju kroz Ukrajinu i imaju dokumenta koja potvrđuju njihov odlazak iz zemlje u roku od 48 sati, izuzeti su od samoizolacije i ne moraju da instaliraju aplikaciju „Vdoma“ niti da se testiraju na prisustvo virusa COVID-19 u Ukrajini. Ili ukoliko poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji nekom od vakcina sa liste Svetske zdravstvene organizacije (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac) koja je izdata na engleskom jeziku ili sa prevodom na engleski jezik. NE, obavezno covid zdravstveno osiguranje
Finska PCR test nije neophodan u slučaju posedovanja dokaza o preležanom virusu u poslednjih 6 meseci,ili negativnog rezultata testa na COVID19 (PCR ili antigenskog) ne starijeg od 72 sata.Neophodna je samoizolacija u trajanju od 14 dana, ukoliko se ne radi drugi test u Finskoj, ili do dobijanja negativnog rezultata drugog testa.Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na zdravstveni pregled, koji može uključivati i PCR test (čak i u slučaju posedovanja dokaza o primljene dve doze vakcine) – odbijanje pregleda može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca. Putnici i sami mogu da zakažu testiranje (besplatno) putem linka Državljani Srbije mogu da uđu u Finsku samo ukoliko imaju regulisan boravak ili poseduju dokaz o potpunoj vakcinaciji (druga doza mora biti primljena najmanje 14 dana pre putovanja). Priznate vakcine su: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CoronaVac. Detaljnije informacije, Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi. Druge korisne informacije na linku
Fidži DA,ne stariji od 48 sati uz obavezan karantin od 14 dana NE NE
Francuska Putnici koji nisu vakcinisani protiv COVID-19 ili su vakcinisani vakcinom Sputnik, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu 7 dana u samoizolaciji. Deci do 12 godina nije potreban test. Lica koja su vakcinisana nekom od vakcina: Kineska, Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19). DA,Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju
Haiti DA,ne stariji od 72 sata NE NE
Holandija Državljani Republike Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji (vakcinama priznatim od strane EU) mogu putovati u K. Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48č) ili negativan antigen test (ne stariji od 24č). Licima koja su potpuno vakcinisana neće biti određen karantin. Međutim, u obavezi su da popune tzv. izjavu o karantinu u kojoj će navesti da su izuzeti od obaveze karantina, jer su vakcinisani. Državljani R. Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji (vakcinama priznatim od strane EU) mogu putovati u K. Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48č) ili negativan antigen test (ne stariji od 24h). Neophodno je, takođe, popuniti, potpisati i odštampati pre putovanja tzv izjavu o karantinu, koja se može pronaći na sledećem linku.
Honduras DA,ne stariji od 72 sata ili negativan brzi covid test NE NE,neophodna je registracija u imigracionom institutu
Hrvatska Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, u Republiku Hrvatsku mogu da uđu uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska: – negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski testa na SARS-CoV-2 (ne stariji od 48 sata), ili potvrda o preležanom virusu Kovid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar osam meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana, ili – pozitivan PCR ili antigenski testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Kovid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz prilaganje potvrde o preležanoj bolesti izazvane COVID-19, izdane od strane doktora. Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od navedenog ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove. Putnici u tranzitu izuzeti su od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12h od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste R. Hrvatsku.Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u R. Hrvatsku mogu se pronaći na sledećem linku potvrda o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinfarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza) NE
Centralnoafrička Republika NE NE NE
Crna Gora Od 14. septembra 2021.g. ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) poseduju jedan od propisanih uslova:Negativan PCR test na Covid-19, koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan PCR test na Covid-19 koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana; Negativan brzi antigenski test, koji nije stariji od 48 sati.Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina (crnogorski i strani državljani) Potvrda o revakcinaciji, ukoliko je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije (ukoliko se vakcina daje u dve doze) NE
Češka Srbija je na spisku zemalja sa veoma visokim rizikom od zaraze (tamnocrvena kategorija). Putovanje u Češku dozvoljeno je samo za određene kategorije putnika koji imaju dozvolu za boravak, kao i za osobe koje su potpuno vakcinisane određenim tipovima vakcina i poseduju sertifikat o vakcinaciji. Za putovanje u Češku iz Srbije neophodno je:pred put uraditi PCR test (ne stariji od 72 sata od uzorkovanja), a 5. dana po dolasku u ČR ponoviti testiranje. Do rezultata ponovljenog PCR testa obavezna je samoizolacija.Ukoliko putujete avionom ili autobusom, neophodno je proveriti da li prevoznik ima posebne uslove za putovanje. Od ove obaveze izuzete su osobe koje su potpuno vakcinisane i koje poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji, tzv. zeleni sertifikat. Priznaju se sledeće vakcine: Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria ili Covishield. Uslov je da je od druge doze vakcine prošlo minimum 14 dana. Obavezno je prijavljivanje na sajt pre puta.Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To je moguće učiniti u sledećem linku
Čile Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a testiranje se može zahtevati i prilikom sletanja. Strani turisti moraju imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Potrebno je da se popune odgovarajući formulari, uključujući tzv. Formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj web stranici.Strani turisti mogu ući u Čile samo ukoliko imaju tzv. Dozvolu kretanja (Pase de movilidad). Dozvola kretanja se dobija popunjavanjem formulara na web stranici i slanjem sertifikata o punoj vakcinaciji. Čileanski nadležni organi odlučuju o svakoj potvrdi pojedinačno. Procedura elektronskog odobravanja i izdavanja Dozvole o kretanju traje između dve nedelje i mesec dana. Licima sa Dozvolom o kretanju, bez obzira na državljanstvo i svrhu putovanja određuje se karantin u trajanju od 5 dana.
Švajcarska Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku priložiti negativan PCR (ne stariji od 72č) ili antigenski test (ne stariji od 48č). Dodatno imaju obavezu da se između četvrtog i sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu. Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).Tranzit je dozvoljen za državljane Srbije koji poseduju boravišnu dozvolu ili vizu tipa D zemlje u koju putuju u Šengen zoni, kao i za one koji su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska i poseduju odgovarajuću potvrdu. Lica mlađa od 18 godina mogu da tranzitiraju kroz Švajcarsku u pratnji odrasle vakcinisane osobe. Lica koja nisu vakcinisana, ali poseduju odobrenje za ulazak i kraći boravak do 90 dana odredišne države u Šengen zoni, mogu ući u Šengen zonu samo putovanjem direktno u odredišnu zemlju – ne smeju da tranzitiraju preko Švajcarske. Putovanje iz Srbije preko Švajcarske u neku drugu zemlju izvan Šengen zone nije dozvoljeno, osim ako se koristi tranzit preko međunarodnih aerodroma Cirih i Ženeva (ostaju u tranzitnoj zoni aerodroma). Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Švajcarsku samo ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm. Lica koja poseduju švajcarski pasoš ili važeću švajcarsku boravišnu dozvolu mogu da ulaze u Švajcarsku iz bilo koje zemlje – ako su stariji od 16 godina, pre ulaska u Švajcarsku (bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze) moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular/Entry form).
Švedska Zbog povećanog rizika od širenja pandemije Covid-19, švedska Vlada je donela odluku o zabrani ulaska državljana Srbije u Kraljevinu Švedsku. Ova odluka važi od 20.09.2021. bez obzira na potvrdu o vakcinaciji ili preležanoj bolesti. NE NE
Džibuti DA,i po sletanju na aerodrom se radi još jedan brzi test I obavezan je karantin Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin. NE
Španija Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19. U Španiju mogu da uđu državljani Republike Srbije koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova: – Poseduju sertifikat o vakcinaciji (minimum 14 dana je prošlo od druge doze) jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO; – Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predviđeni Uredbom MUP Španije INT/657/2020 od 17.07.2020. U slučajevima preke potrebe, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Nevakcinisani turisti ne mogu da uđu u K. Španiju.  Zajedničko za sve kategorije koje ispunjavaju uslove za ulazak u Španiju je da, osim navedenog, moraju obavezno da poseduju i „QR kod“ koji može da se dobije preko sledeće veb stranice

Za proveru trenutne situacije konsultujte sledeće linkove:

  1. IATA sajt udruženja avio prevozioca 

Na interaktivnoj mapi kliknite na zemlju u koju želite da putujete i sa desne strane ćete dobiti informacije da li je dozvoljeno putovanje u tu zemlju i pod kojim uslovima.

2. Sajt Ministarstva inostranih poslova

Informacije za PCR test:

Link Torlaka na kome se nalazi uplatinica sa instrukcijama za uplatu i informacije u vezi sa testiranjem

Iznos za uplatu je 9000 dinara.

Radno vreme je od 09 do 20h sem nedeljom.

Ponesite primerak uplatnice i ličnu kartu.

Rezultat testa ćete dobiti na mejl u roku od 24h.

Važno: Sve informacije su postavljene radi pružanja pomoći putnicima. U slučaju da na stranici postoji informacija koja nije tačna u ovom trenutku to je zbog čestih promena, a ne zbog neažurnosti sajta pa Jumbo Travel ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice.

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama