Želim da promenim rezervaciju…

Od kupovine karte u agenciji JUMBO travel do povratka sa puta možete da nam se obratite za promenu vaše rezervacije. To će vam biti mnogo lakše nego da se sporazumete sa službenicima avio kompanija u inostranstvu. Promena rezervacija se naplaćuje po uslovima tarifa i svaku promenu karte naplaćujemo u Beogradu, što vam omogućuje da skratite proceduru na aerodromu pre poletanja.