Šta je doneo novi zakon o putnim ispravama ?

Svako lice koje putuje van zemlje mora da ima pasoš Nema više upisa dece, žena i muževa na jedan pasoš Maloletna deca koja putuju sama moraju imati saglasnost oba roditelja Mlađa maloletna deca putuju van zemlje u pratnji pratioca i uz saglasnost roditelja Putovanje u Bosnu je još uvek moguće sa ličnom kartom.