Šta ako mi se ne dopadne soba?

Raspored gostiju u sobama određuje recepcija hotela na dan dolaska shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati od vise objekata. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored nje. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.