Koji kurs primenjujete i da li primate EUR?

Naplata je isključivo u dinarima. Cena avio karata je izražena u dinarima, i taj iznos se menja dnevno, tako da vam tačnu cenu možemo dati na dan prodaje. Za hotelske rezervacije i transfere imamo deviznu cenu izraženu u EUR a na dan prodaje se obračunava dinarska cena u zavisnosti od  prodajnog kursa naše poslovne banke.