Da li mogu da učestvujem u programu za frekventne putnike?

Kada kupite kartu u JUMBO travel-u stičete pravo da učestvujete u svim programima koje organizuju avio kompanije u cilju očuvanja lojalnosti klijenata. Na vaš zahtev ćemo vas učlaniti u program avio kompanije sa kojom želite da putujete i odmah vam uručiti privremenu člansku kartu. Stalnu člansku kartu ćete dobiti poštom nakon prvog obavljenog leta.