Vize za Maleziju

vize za maleziju

Vize za Maleziju neophodne su državljanima Republike Srbije za ulazak na teritoriju ove države.

Vize za Maleziju – neophodna dokumenta

Da biste aplicirali za dobijanje malezijske vize potrebno je da priložite sledeća dokumenta u radnom vremenu konzularnog odeljenja svakog radnog dana od 09-12h

  • Jedan primerak ispunjenog obrasca za zahtev za vizu (IM.47) (dvostrano štampanje ovog obrasca je OBAVEZNO)
  • Jedna fotokopija prve stranice pasoša (proverite da li je u pasošu ostala bar jedna prazna stranica za vizu)
  • Jedna skorija fotografija podnosioca zahteva za vizu veličine (3.5 cm X 5.0 cm)
  • Fotokopija rezervacije povratne avionske karte (uključujući sve usputne destinacije i presedanja)
  • Administrativna taksa za vizu u iznosu od RSD 700.00 (poneti tačan iznos)
  • Kopija hotelske rezervacije (hotelskih rezervacija)

Podnosioci zahteva koji putuju u poslovne svrhe kao i oni koji nameravaju da posete i odsedaju kod prijatelja / rođaka treba da uz prijavu za vize za Maleziju prilože pozivno pismo.

Vize za više ulazaka u Maleziju

  • Sve dokumente potrebne za vize za Maleziju za jedan ulazak (gorenavedeni)
  • Kratku pismenu izjavu u kojoj se navode razlozi za zahtevanje vize za vise ulazaka
  • Izvod sa bankovnog računa koji potvđuje stanje od najmanje 400.00€ (moguće je prikazati navedeni iznos u Ambasadi Malezije prilikom podnošenja zahteva)

Rezervacija avionske karte po kojoj se ulazi u Maleziju najmanje dva puta ili pismena izjava o nameri da se uđe u Maleziju više od jedanput (prihvata se samo u slučaju ulaska iz Singapura i Tajlanda).

Zaštitite svoje zdravlje blagovremeno! Saznajte i Vakcinacija pre putovanja u Maleziju.

Ambasada Malezije Beograd
Krajiška 2, 11000 Beograd
+381 11 26 62 736
+381 11 26 62 746
+381 63 328 785
Fax: +381 11 36 79 080

Najpovoljnije avio karte za Maleziju možete dobiti klikom na Jeftine avio karte za Maleziju.

Sve dodatne informacije možete potražiti pozivom na 011/303 88 77 ili u svim Jumbo poslovnicama svakog radnog dana od 09-20 časova i subotom od 09-15 časova.

Save