Vize za Kinu

vize za kinu

Šta Vam je sve potrebno od dokumenata za vize za Kinu državljanima Republike Srbije? Apliciranje za vizu u kineskoj Ambasadi u Beogradu.

Sporazum između Narodne Republike Kine i Republike Srbije o ukidanju viza za nosioce građanskih pasoša stupa na snagu 15. januara 2017. godine.  Više informacija klikom ovde.

Vize za Kinu – potrebna dokumenta

Vaš prvi korak u dobijanju vize za Kinu biće da odaberete u kom svojstvu putujete u Kinu i koji tip vize vam je potreban.

C – Izdaje se stranim članovima posade međunarodnih transportnih sredstava, uključujući avione, vozove, brodove, kao i vozačima motornih vozila koja učestvuju u transportu u pograničnim oblastima. Ovaj tip vize za Kinu izdaje se članovima porodice članova posade gorenavedenih brodova.

D – Izdaje se onima koji nameravaju da se stalno nastane u Kini.

F – Izdaje se onima koji nameravaju da putuju za Kinu povodom razmene, poseta, studijskih putovanja i drugih aktivnosti.

G – Izdaje se onima koji namevaravaju da budu u tranzitu u Kini.

J1 – Izdaje se stranim rezidencijalnim novinarima ili stranim novinskim organizacijama koje su smeštene u Kini. Nameravani period boravka duži od 180 dana.

J2 – Izdaje se stranim novinarima koji nameravaju da putuju za Kinu radi kraćeg izveštavanja. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

L – Izdaje se onim koji nameravaju da turistički posete Kinu.

M – Izdaje se onim koji nameravaju da poslovno posete Kinu.

Q1 – Izdaje se članovima porodice kineskih državljana ili stranaca sa stalinm boravkom koji nameravaju da putuju za Kinu radi spajanja sa porodicom, ili onima koji nameravaju da putuju za Kinu radi starateljstva. Nameravani period boravka duži od 180 dana. „Član porodice“ odnosi se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke, supružnika ćerke ili sina, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

Q2 – Izdaje se onima koji nameravaju da posete svoje rođake koji su kineski državljanji ili strancima koji su stalno nastanjeni u Kini. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

R – Izdaje se talentima visokog nivoa čije su sposobnosti hitno potrebne u Kini.

S1 – Izdaje se onima koji nameravaju da putuju za Kinu kako bi posetili strance koji studiraju ili rade u Kini, koji putuju u srodstvu supružnika, roditelja, dece ispod 18 godina, roditelja supružnika, ili onima koji putuju u Kinu iz drugih privatnih razloga. Nameravani period boravka duži od 180 dana.

S2 – Izdaje se onima koji nameravaju da posete članove svoje porodice koji su stranci koji rade ili studiraju u Kini, ili onima koji nameravaju da idu u Kinu iz drugih privatnih razloga. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

Vize za Kinu za „Članovi porodice“ odnose se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke, supružnika ćerke ili sina, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

X1 – Ovaj tip vize za Kinu izdaje se onima koji namervajau da studiraju u Kini na period duži od 180 dana.

X2 – Izdaje se onima koji namervajau da studiraju u Kini na period ne duži od 180 dana.

T1 – Ovaj tip vize za Kinu izdaje se onima koji nameravaju da rade u Kini.

Potrebna osnovna dokumenta

1. Original pasoš koji važi najmanje šest meseci, pasoš sa minimum 4 slobodne stranice, fotokopija informacija iz pasoša i stranice sa slikom ukoliko je odvojena.

2. Jedan popunjen obrazac za vizu sa skorijom fotografijom (otkrivenog lica i glave), bele pozadine.

3. Dokaz legalnog boravka ili boravišnog statusa (važi za one koji ne podnose zahtev za vize za Kinu u zemlji svoje nacionalnosti).

4. Ukoliko ne podnosite zahtev za vize za Kinu u zemlji svoje nacionalnosti morate podneti original i fotokopiju validnog dokumenta ili boravišne vize, boravka, zaposlenja ili studentskog statusa, ili druga valdina dokumenta legalong boravka izdat od strane nadležnih službi zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

5. Kopija prethodnog kineskog pasoša ili kineskih viza (važi za strane državljane koji su bili kineski državljani, a koji imaju strano državljanstvo).

6. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za vize za Kinu potrebno je da dostavite prethodni kineski pasoš i kopiju stranice pasoša sa podacima.

7. Ukoliko imate vize za Kinu i želite da podnesete zahtev sa novim pasošem koji nema kineske vize, potrebno je da dostavite fotokopiju stranice sa podacima prethodnog pasoša i stranice sa slikom ukoliko je odvojena, kao i prethodne kineske vize. (Ukoliko se Vaše ime u sadašnjem pasošu razlikuje od prethodnog morate podneti zvanični dokument o promeni imena).

8. Kopija rezervacija avionskih karata.

Sva dodatna dokumenta neophodna za apliciranje za svaki tip vize za Kinu možete pogledati klikom na dodatna dokumenta za kinesku vizu.

Ukoliko putujete u Kinu veoma važno će vam biti i Vakcinacija pre putovanja u Kinu.

Konzularno odeljenje Ambasade Kine u Beogradu
Augusta Cesarca 2V, 11000 Beograd
Tel: +381-11-2067917 (srpski)

Najpovoljnije avio karte za sve gradove Kine možete dobiti klikom na Jeftine avio karte za Kinu.

Sve dodatne informacije možete potražiti pozivom na 011/303 88 77 ili u svim Jumbo poslovnicama svakog radnog dana od 09-20 časova i subotom od 09-15 časova.

Save

Save

Save

Save

Save